КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 45-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 22.06.2021г.(ВТОРНИК) ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ НА ПОДВИЖНА СИК  ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА РИЛА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НА  11 ЮЛИ 2021г.

В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

Публикувано на 18.06.2021 год.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани,

на 26.06.2021 година до 17:30 часа е крайният срок за подаване на заявление от гражданите за вписване в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес, при произвеждане на избори за Народно събрание  на 11 юли 2021г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

(Приложение №12-НС) /изтегли/

Предварителните избирателни списъци са изготвени по постоянен адрес на лицата. Гражданите, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места, могат да подадат заявление да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес.

Място на подаване: Център за административно обслужване на граждани - деловодство в административната сграда на Община Рила, кметствата, кметските наместничества.

Заявлението се подава лично, на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на сайта на  ГД“ГРАО“ чрез страницата на https://regna.grao.bg/ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

(Приложение №14-НС) /изтегли/

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражнява избирателното си право в изборното помещение, но желае  да  гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си с подаване на заявление Приложение №14-НС от изборните книжа до 26.06.2021г. и се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители.                                            

Място на подаване: Център за административно обслужване на граждани- деловодство в административната сграда на Община Рила, кметствата, кметските наместничества.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на Община Рила по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. на Община Рила

Публикувано на 01.06.2021 год.


Заповед №РД-01-04-122/31.05.2021 год. на Кмета на Община Рила, относно: определяне на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания от 11.06.2021 год. (30 дни преди изборния ден) до 24:00 часа на 09.07.2021 год. в изборите за народни представители на 11 юли 2021 год. на територията на Община Рила, съгласно Приложение №1, което  е неразделна част от настоящата Заповед. /изтегли/

Публикувано на 31.05.2021 год.


КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 45-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА 03.06.2021г.(ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК  В  ОБЩИНА РИЛА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА  11 ЮЛИ 2021г.

В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

Публикувано на 28.05.2021 год.


Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 год. /изтегли/

Публикувано на 27.05.2021 год.


Заповед №РД-01-04-117/25.05.2021 год. на Кмета на Община Рила, относно: определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на Община Рила за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 год. /изтегли/

Публикувано на 25.05.2021 год.


Заповед №РД-01-04-108/17.05.2021 год. на Кмета на Община Рила, относно образуване на седем избирателни секции на територията Община Рила, за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 год. /изтегли/

Приложение към Заповед №РД-01-04-108/17.05.2021 год. на Кмета на Община Рила:

ПЪРВА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800001 /изтегли/

ВТОРА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800002 /изтегли/

ТРЕТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ -103800003 /изтегли/

ЧЕТВЪРТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800004 /изтегли/

ПЕТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800005 /изтегли/

ШЕСТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800006 /изтегли/

СЕДМА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800007 /изтегли/

Публикувано на 18.05.2021 год. 

Горе