Заповед №РД-01-04-254/05.10.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно: местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни  материали от кандидатите,  партиите, коалициите  и инициативните  комитети  по време на предизборната кампания  от  15.10.2021г. (30 дни преди изборния ден) до 24:00 часа на 12.11.2021г. в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители  на 14 ноември 2021г. на територията на Община Рила, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед /изтегли/

Публикувано на 11.10.2021 год. 

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

◾През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

◾Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

◾Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Публикувьно нь 11.10.2021 год.


КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 08.10.2021г.(ПЕТЪК) ОТ 11:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК  В  ОБЩИНА РИЛА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА  14 НОЕМВРИ 2021г.

В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

 Публикувано на 05.10.2021 год.


Избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) /изтегли/

Публикувано на 01.10.2021 год.


Заповед №РД-01-04-241/27.09.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на Община Рила за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год. /изтегли/

Публикувано на 28.09.2021год.


Заповед №РД-01-04-238/23.09.2021 год., на Кмета на Община Рила, относно образуване на седем избилателни секции на територията на Община Рила, за произвеждане на изборите за президент и вицпрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год. /изтегли/

Приложение към Заповед №РД-01-04-238/23.09.2021 год. на Кмета на Община Рила с номерация, обхват и адрес на избирателните секции:

ПЪРВА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800001, ВТОРА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800002, ТРЕТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ -103800003, ЧЕТВЪРТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800004, ПЕТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800005 /изтегли/

ШЕСТА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800006, СЕДМА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ – 103800007 /изтегли/

 Публикувано на 23.09.2021 год.

Горе