Заповед №РД-01-04-211/02.10.2023 год. на Заместник-кмет „ИРСПХД“ за Кмет на Община Рила съгласно Заповед №РД-01-04-199/19.09.2023 год., с която допълва Заповед №РД-01-04-178/28.08.2023 год., на Кмета на Община Рила. Относно: Определяне на Втора избирателна секция – 103800002, с местонахождение гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1, „Клуб на хората с увреждания“ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на  29 октомври 2023 год. /изтегли/

Публикувано на 02.10.2023 год. 


По повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год., Централната избирателна комисия изработи дигитални, видео и аудио материали, които разясняват правата и задълженията на гражданите, срокове свързани с гласуването, видове гласуване – за общински съветници и за кметове. Материалите са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“: https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign

Публикувано на 25.09.2023 год. 


Заповед №РД-01-04-201/21.09.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: Местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания от 29 септември 2023 год. (30 дни преди изборния ден) до 24:00 часа на 27 октомври 2023 год. в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год. на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 25.09.2023 год. 


Списък на кметствата в Община Рила, в които ще се произвежда избор за Кмет на кметство в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год., съгласно списъка на кметствата, поддържан от Националния статистически институт, на основание чл. 37, ал. 1 от Закона за административно – териториалното устройство на Република България /изтегли/ 

Публикувано на 21.09.2023 год. 


КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 20.09.2023 ГОД. (СРЯДА) ОТ 10:00 ЧАСА В МАЛКАТА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК И СФОРМИРАНЕ НА ПСИК В ОБЩИНА РИЛА, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 ГОД. 

Публикувано на 15.09.2023 год. 


Избирателен списък – за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год. (по чл. 42, ал. 1 ИК) /изтегли/

Публикувано на 13.09.2023 год. 


Заповед №РД-01-04-191/11.09.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: Определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на Община Рила за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год. /изтегли/

Публикувано на 11.09.2023 год. 


Заповед №РД-01-04-178/28.08.2023 год., на Кмета на Община Рила, относно: Образуване на седем избирателни секции на територията на Община Рила за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год. /изтегли/

Приложение към Заповед №РД-01-04-178/28.08.2023 год., на Кмета на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 30.08.2023 год. 


КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РИЛА ЩЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 15.08.2023г. (ВТОРНИК) ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА РИЛА, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ  ОИК  НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА РИЛА, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023г. В КОНСУЛТАЦИИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ.

Публикувано на 10.08.2023 год. 

Горе