Административни услуги "Екология и опазване на природните ресурси"

Бланки на заявления:

Разрешение за преместване на растителност /линк/

Разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение /линк/

Горе