Правомощия на кмета /виж/

 

Програма за управление на кмета на Община Рила за мандат 2015 - 2019 година /изтегли/

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ /изтегли/

 

 

 

Горе