ПРОГРАМА ФАР 2005/017-456.02.“ДОБРОСЪСЕДСТВО”

България - Македония

BG 2005/017-456.02.007


“Регион на традиции-към по-устойчиво трансгранично развитие между

общините Рила и Кочани”

 

http://www.culturalcenter-rila-kocani.eu/

Горе