Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

С П И С Ъ К 

на електронни административни услуги на Община Рила

  

  

            1.Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 

ü  Издаване на удостоверение за настоящ адрес

ü  Издаване на удостоверение за постоянен адрес

ü  Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

ü  Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

 

Линк към електронен формуляр /свали/


 

 

2.Административни услуги”Местни данъци и такси”

ü  Удостоверение за наличие или липса на задължения /само за ФЛ/

ü  Удостоверение за декларирани данни

 

Линк към електронен формуляр /свали/


 

 

3.Административни услуги”Инвестиционни намерения и въвеждане на обекти в експлоатация

ü  Издаване на удостоверение за административен адрес на имот

 

Линк към електронен формуляр /свали/

Горе