Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Мандат 2019 г. - 2023 г. /изтегли/


Функции на Общински съвет /виж/

Горе