РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА РИЛА

МАНДАТ 2015 - 2019

 

2015

 

Решения от Протокол №1 от 05.11.2015г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №2 от 10.11.2015г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №3 от 16.11.2015 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Правилник за организацията и дейността на общински съвет, ноговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Мандат 2015 - 2019 /изтегли/

Решения от Протокол №4 от 26.11.2015 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №5 от 12.12.2015 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 6 от 30.12.2015 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

 

2016

 

Решения от Протокол № 7 от 13.01.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 8 от 28.01.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №9 от 17.02.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №10 от 26.06.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №11 от 16.03.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол №12 от 31.03.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 13 от 28.04.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Приложение към Решение № 109 от 28.04.2016г. /изтегли/

Приложение към Решение № 112 от 28.04.2016г. /изтегли/

Решения от Протокол № 14 от 18.05.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 15 от 26.05.2016 г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 16 от 28.06.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 17 от 20.07.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 18 от 28.07.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 19 от 18.08.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 20 от 31.08.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 21 от 30.09.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 22 от 27.10.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 23 от 11.11.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 24 от 28.11.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

Решения от Протокол № 25 от 29.12.2016г. от заседание на Общински съвет /изтегли/

 

2017

 

Решения от Протокол № 26 от 26.01.2017г. от заседание на Общински съвет:

Решение № 283/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/

Решение № 284/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/ 

Решение № 285/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/

Решение № 286/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/ 

Решение № 287/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/

Решение № 288/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/

Решение № 289/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/ 

Решение № 290/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/ 

Решение № 291/26.01.2017г., ведно с приложенията към него /изтегли/

Решения № 292/26.01.2017г.; Решение № 293/26.01.2017г.; Решение № 294/26.01.2017г. /изтегли/

Решения от Протокол № 27 от 10.02.2017г. от заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от Протокол № 28 от 23.02.2017 год. от заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от Протокол № 29 от 30.03.2017 год. от заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 328 от Протокол № 31 от 27.04.2017 год. от заседание на Общински съвет, Община Рила / изтегли/   

Решение № 341 от Протокол № 32 от 22.05.2017 год. от заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 342 от Протокол № 33 от 25.05.2017 год. от заседоние на Общински съвет, Община Рила / изтегли/

Доклад относно приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за 2018- 2020 год. /изтегли/

Решение № 351 и № 352 от Протокол № 33 от 25.05.2017 год. от заседание на Общински съвет, Община Рила / изтегли/

Решение № 353, № 354, № 356 и № 357 от Протокол № 34 от 29.06.2017 год. от заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 358 от Протокол № 35 от 29.06.2017 год., ведно с приложените към него документи от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

 

Решение № 359, №360, № 361, № 362 и № 363 от  Потокол  35 от 29.06.2017 год.,  от проведено  заседание на Общиски съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 364 от Протокол № 35 от 29.06.2017 год. от проведено заседание на Общинскси съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 365 от Протокол № 35 от 29.06.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 366 от Протокол № 35 от 29.06.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила, ведно с приложениет към него документи / изтегли/

Решения от № 367 до № 382 от Протокол № 35 от 27.07.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 383 от Протокол № 36 от 21.09.2017 год. от проведено извънредно заседание на Общински съвет, Община Рила / изтегли/

Решения от № 384 до № 394 от Протокол № 37 от 12.10.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 

Решения от № 395 до № 398 от Протокол № 38 от 17.11.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения ат № 399 до № 422 от Протокол № 39 от 30.11.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от № 423 до № 439 от Протокол № 40 от 20.12.2017 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 


 

2018 год. 

 

Решение № 440 от Протокол № 41 от 17.01.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила / изтегли/ 

Решения към  Протокол № 42/ 25.01.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила:

      - Решение № 441 и  Решение № 442 /изтегли/ 

      - Решение № 443 и Решение № 444 /изтегли/

      - Решение № 445 и Решение № 446 / изтегли/

      - Решение № 447 /изтегли/

      - Решение № 448 и Решение № 449 / изтегли/ 

Решение от № 454 до № 474 от Протокол № 43 от 22.02.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 

Решение № 475 от Протокол № 44/01.03.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/  

Решения от № 492 до № 500 от Протокол № 46/ 12.04.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Приложение към Решение № 493 от 12.04.2018 год. /изтегли/  

Решения от Протокол № 47/ 26.04.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила:

      - Решения от № 501 до № 503   /изтегли/

      - Решение от № 504 /изтегли/

      - Решения от № 505 до № 509  / изтегли/

      - Решения от № 510 до № 521 /изтегли/

Решение № 522 от Протокол № 48/ 25.05.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение от № 523 до № 527 от Протокол № 49/ 31.05.2018 год. от проведоно заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от № 529 до № 548 от Протокол № 51/ 28.06.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решения от № 549 до № 552 от Протокол № 52/ 20.07.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение от № 553 до № 563 от Протокол № 53/ 26.07.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение от № 564 до № 570 от Протокол № 54/ 23.08.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 

Решение № 571 от Протокол № 55/ 21.09.2018 год. от продено заседание на Общински съвет, Община Рила / изтегли/

Решения от № 572 до № 582 от Протокол № 56/ 27.09.2018 год. от проведено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/

Решение № 583 от Протокол № 57/ 11.10.2018 год. от продедено заседание на Общински съвет, Община Рила /изтегли/ 


 

Решения на общински съвет Мандат 2011 - 2015 - архив


 

Решения на общински съвет Мандат 2007 - 2011 - архив


 

 

 

Горе