У В А Ж А Е М И   Г Р А Ж Д А Н И,

 

       Уведомяваме Ви, че Общинска администрация – гр.Рила работи от 9:00 часа до 17:30 часа с регламентирана обедна почивка от 12:00 часа до 12:30 часа.

       За Ваше улеснение Фронт – офиса  на  деловодството  за обслужване на гражданите на принципа”Едно гише” е с работно време  за клиенти от 9:00 часа до 17:30 часа, като се осигурява непрекъсваем режим на работа с потребителите при комплексното административно обслужване.  

 

      В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на служителите продължава до тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното работно време.      


                    

Указател на служителите в общинска администрация /изтегли/


Структура /изтегли/


Декларации за служителите в Общинска администрация- град Рила по чл. 12, т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси /изтегли/


Устройствен правилник /изтегли/


 

                   

 

 

 

 

 

 

Горе