Културен календар на Община Рила за 2023 год. /Приет с Решение №529/30.12.2022 год. на Общински съвет, Община Рила/ /изтегли/


Културен календар на Община Рила за 2022 год. /Приет с Решение №360/30.12.2021 год. на Общински съвет, Община Рила/ /изтегли/


Културен календар на Община Рила за 2021 год. /Приет с Решение №181/18.12.2020 год. на Общински съвет, Община Рила/ /изтегли/


Културен календар на Община Рила за 2020 год. /Приет с Решение №763/20.09.2019 год. на Общински съвет, Община Рила/ /изтегли/


Календар на културните събития в Община Рила за 2019 год. /Приет с Решение №607/20.12.2018 год. на Общински съвет, Община Рила /изтегли/


Календар на културните събития в Община Рила за 2009 година /виж/


 Календар на културните събития в Община Рила за 2010 година /изтегли/


Календар на културните събития в Община Рила за 2011 година /виж/


 Календар на културните събития в Община Рила за 2012 година /изтегли/


Календар на културните събития в Община Рила за 2013 година /изтегли/


 Календар на културните събития в Община Рила за 2014 година /изтегли/


Календар на културните събития в Община Рила за 2015 година /изтегли/


 Календар на културните събития в Община Рила за 2016 година /изтегли/


Няма снимки
RM19_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе