На 25.10.2021 год. от  11:00 ч. в местността „Момена“ в землището на гр. Рила ще се проведе официалната церемония „Първа копка“ по проект №BG16MIO002-2.010-0025, с наименование „Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци  - град Рила, одобрен за финансиране по приоритетна ос №2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 год.“ /изтегли/

Покана във връзка с предстояща Встъпителна пресконференция на 25.10.2021 год. по проект №BG16MIOP002-2.010-0025, с наименование „Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци – град Рила“, одобрен за финансиране по приоритетна ос №2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 год.“. Проектът е на стойност 2 923 353.84 лв., от  които 2 484 850. 76 лв. финансиране от ЕС чрез ЕФРР и 438 503.08 лв. Национално финансиране. /изтегли/

Публикувано на 20.10.2021 год.


С ОГЛЕД НА УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ОТ COVID – 19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ СЕ ВЪВЕЖДАТ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, СЧИТАНО ОТ 00:00 ЧАСА НА 13.10.2021г. ДО 00:00 ЧАСА НА 10.11.2021 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ ЗАПОВЕД №РД-01-439 ОТ 11.10.2021 г. НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ – КЮСТЕНДИЛ

Заповед №РД-01-439/11.10.2021 год., на Директора на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, относно: въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Кюстендил, считано от 00:00 часа на 13.10.2021 год. до 00:00 часа на 10.11.2021 год. /изтегли/

Публикувано на 12.10.2021 год.


Заповед №РД-01-04-220/02.09.2021 год. на Кмета на Община Рила, с която нарежда работния процес на служителите от Общинска администрация, гр. Рила по административно и финансово-счетоводно обслужване и работата по административни преписки, през периода от 13.09.2021 год. до 31.10.2021 год., да се осъществява дистанционно по график, под формата на работа от разстояние.

Административните услуги, предоставяни от Общинска администрация, град Рила, в зависимост от срока на изпълнението им, да бъдат само обикновени през периода 13.09.2021 год. до 31.10.2021 год. /изтегли/

Публикувано на 15.09.2021 год.


Покана във връзка с предстояща Встъпителна пресконференция на 23.06.2021г. по проект: „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“, административен договор № BG16M1OP002-2.004-0001-C02, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ /изтегли/

Публикувано на 21.06.2021 год.


На 17.06.2021г. (четвъртък), ще се проведе официална церемония за откриване на обекта и заключителна пресконференция по проект: „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево", административен договор №BG16M10P002-2.002-0017-C05/23.04.2018 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. “.

Заключителна пресконференция /изтегли/

Покана за официална церемония по откриване /изтегли/

Програма за официална церемония по откриване /изтегли/

Публикувано на 15.06.2021 год.


Информация относно отбелязване на Световния ден на околната среда - 5 юли 2021 год. /изтегли/

Публикувано на 27.05.2021 год.


Министерство на здравеопазването осигурява ваксина за имунизация срещу COVID 19 на всички желаещи, свързани с туристическия бранш, с всички видове налични ваксини: иРНК и векторни  - Пфайзер, Модерна, Астра Зенека и Янсен (която е еднодозова).

За предварително записване, е необходимо да заявите желание за ваксиниране като предоставите съответните данни: три имена, ЕГН, адрес, месторабота, телефон за връзка и предпочитан вид ваксина на следните телефони:

0884400944 –централа на Община Рила;

0887564735 – Лазар Чавков – Зам.-кмет „Икономическо развитие, социална политика, хуманитарни дейности”.

Всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа!

Публикувано на 26.05.2021 год.


Уважаеми съграждани,

Във връзка с предстоящите Великденски празници, Ви уведомяваме, че Общинска администрация, няма да работи от 30 април до 6 май включително.

Ще работи с граждани на 7 и 8 май (петък и събота), с обичайното си работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Светли Великденски празници!

Община Рила

Публикувано на 28.04.2021 год.

 


Заповед №РД-01-04-43/12.03.2021 год. на Кмета на Община Рила, с която нарежда да се прекрати присъствието на всички деца в групите на Общинска детска градина „Д-р Тодора Миладинова“, град Рила, за периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г., включително. Педагогическото взаимодействие в групите да се осъществява дистанционно.  /изтегли/

Публикувано на 12.03.2021 год. 


Заповед № РД-01-295/11.03.2021 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, относно мерките, които ще бъдат предприети във връзка с противодействие на разпространението на COVID 19 на територията на област Кюстендил, предвид завишената заболеваемост, и с цел опазване живота и здравето на населението, съгласувано с държавния главен инспектор, можете да се запознаете на следния линк: /изтегли/

Публикувано на 11.03.2021 год.


Уважаеми съграждани,

Като Кмет на Община Рила, считам за свой дълг да се обърна към вас в този тежък за всички момент, в който със затаен дъх следим усложняващата се епидемиологична обстановка в страната и в родното си място.

Случаите на заразени с COVID 19, на територията и на нашата община постепенно се увеличават. Новините за заразени близки, приятели, роднини или просто познати са вече част от ежедневието ни.

По данни от Информационна система „Регистър на поставените под карантина лица“, към 10..15 ч. на 11.03.2021 г., са регистрирани 58 лица под карантина, на домашно лечение – 31 лица, диагностицирани и хоспитализирани са 10 лица.

Установени са случаи на COVID-19 на 4-ма учители от ОУ „Аверкий Попстоянов“, гр. Рила, от които 1 починал. 13 ученици от училището са поставени под карантина.

В Общинска детска градина под карантина са 7 деца, от които 1 дете е диагностицирано и хоспитализирано.

В тази връзка, се обърнах с молба до Областния кризисен щаб, да бъде взето решение за преустановяване на присъствените учебни занятия в ОУ „Аверкий Попстоянов“ и присъствения образователен процес в ОДГ „Д-р Тодора Миладинова“, и преминаване към обучение от разстояние в електронна среда на учениците, както и осъществяване на педагогическо взаимодействие в групите за задължително предучилищно образование.

Всичко, което зависи от местната власт ще бъде направено отговорно и коректно, но само и единствено с Вашата подкрепа и одобрение.

Нека бъдем отговорни, разумни и дисциплинирани, само така ще запазим собствения си живот и живота и здравето на нашите родители, роднини, приятели и познати!

 

Георги Кабзималски

Кмет на Община Рила

 Публикувано на 11.03.2021 год.


С цел бърза и постоянна комуникация, както и обратна връзка с жителите на община Рила, за сигнали, нарушения, предложения, жалби и други въпроси от компетенцията на Общината, се обръщайте на следните телефони:

0889/533618 - Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила;

0887/564735 - Лазар Чавков – Зам.кмет “ИРСПХД“ на Община Рила;

0882445814 –Асен Гаврилов – Зам.-кмет „УТР“ на Община Рила;

0887 564 179 – Георги Добрев – Директор на ОП „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“.

Своите писмени сигнали и предложения можете да подадете и на https://www.grad-rila.bg/signali .

Публикувано на 26.02.2021 год.


Във връзка с началото на данъчната кампания по деклариране на доходите на физическите лица, получени през 2020 година, предвид епидемичната обстановка и по-малката посещаемост в институциите и с цел съкращаване времето за пребиваване на клиенти в офисите, на електронната страница на Община Рила можете да намерите актуална информация, относно Кампания 2021 г. и примерни образци на изискуемите документи: /изтегли/

1. Обр. „Декларация по чл.50 ЗДДФЛ“ ; /изтегли/

2. Обр. „Платежно нареждане“ ; /изтегли/

3. Обр. „Пощенски запис за плащане към бюджета“ /изтегли/

Публикувано на 22.01.2021 год.


КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ, САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ХОРА:

Община Рила заявява готовност, за периода от приключване на проект „Патронажна грижа в общините Рила и Кочериново“ по Процедура № BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане – Компонент 3“, до сключване на Административен договор от Община Рила по Процедура № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“, за проект с наименование „Патронажна грижа+ в Община Рила“, по време на обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки,  за закупуване на хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти, изписани с рецепта или рецептурна книжка на самотни, трудноподвижни и лежащо болни лица и възрастни хора без близки. Заявки може да се подават всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. на телефони:

0898409486 и 0888355542 – Станислава Миладинова – Младши експерт „Европейски програми“, Община Рила.

Средствата за покупките се осигуряват от лицата, които са ги заявили!

Доставките ще стават на адрес „до врата“, ще се заплаща единствено стойността на стоките. Услугата ще се предоставя във възможно най-кратък срок, по реда на постъпване на заявките.

Призоваваме лицата, които не отговарят на посочените критерии, да се въздържат от обаждания, за да не натоварват телефонните линии. Няма да се изпълняват заявки на лица, непопадащи в тези категории!

Публикувано на 20.01.2021 год.


Във връзка с изпълнение на етап 2 на строеж: Реставрация, консервация и експониране на църква „Св. Архангел Михаил“, гр. Рила, днес, 15.12.2020 год. бе съставен Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на линия и ниво на строежа.

Обект “Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ – град Рила, е финансиран, съгласно сключен Административен договор № РД-02-37-36/22.06.2020 год., чрез  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,  процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“. /изтегли/

Публикувано на 16.12.2020 год. 


Заповед №РД-01-04-311/01.12.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно преустановяване на посещенията на потребителите в Дневен център за стари хора, град Рила и създаване на организация за работа в Дневния център /изтегли/

Публикувано на 01.12.2020 год.


Заповед №РД-01-04-310/30.11.2020 год. на Кмета на Община Рила, с която нарежда да бъдат спазвани следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Рила, считано от 27.11.2020 год. до 21.12.2020 год. /изтегли/

Заповед  №РД-01-677/25.11.2020 год. на Министъра на здравеопазването, относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 27.11.2020 год. до 21.12.2020 год. /изтегли/

Публикувано на 30.11.2020 год.


Заповед №РД-01-04-309/30.11.2020 год. на Кмета на Община Рила, с която нарежда работният процес на служителите от Общинска администрация, град Рила по административно обслужване, местни данъци и такси, финансово-стопанска дейност и работата по административни преписки, през периода 30.11.2020 год. до 21.12.2020 год. да се осъществява по график. Административните услуги, предоставяни от общинска администрация, град Рила, в зависимост от срока на изпълнението  им, да бъдат само обикновени през периода от 30.11.2020 год. до 21.12.2020 год. /изтегли/

Публикувано на 30.11.2020 год.


Заповед №РД-01-04-291/09.11.2020 год. на Кмета на Община Рила, с която нарежда работния процес на служителите от Общинска администрация, гр. Рила по административно и финансово-счетоводно обслужване и работата по административни преписки, през периода от 09.11.2020  год. до 30.11.2020 год., да се осъществява по график. Административните услуги, предоставяни от Общинска администрация, град Рила, в зависимост от срока на изпълнението им, да бъдат само обикновени през периода 09.11.2020 год. до 30.11.2020 год. /изтегли/

Публикувано на 10.11.2020 год


Заповед №РД-01-04-287/02.11.2020 год. на Кмета на Община Рила, с която нарежда на служителите от Общинска администрация, гр. Рила да ползват платен годишен отпуск през периода от 02.11.2020 год. до 06.11.2020 год., по график. Административните услуги, предоставяни от Общинска администрация, град Рила, в зависимост от срока на изпълнението им, да бъдат само обикновени през периода 02.11.2020 год. до 06.11.2020 год. /изтегли/

Публикувано на 02.11.2020 год.


На 26 август 2020 год. (сряда) в гр. Рила, ще се проведе информационна кампания, с цел популяризиране дейностите по проект №BG16M1OP002-2.002-0017 "Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево". /изтегли/

Публикувано на 25.08.2020 год.


На 05.08.2020 год. (сряда) и 26.08.2020 год. (сряда) в гр. Рила ще бъде проведена информационна кампания, заложена към дейност: "Осигуряване на информация и публичност на проекта" по проект: "Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/, за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево /изтегли/

Публикувано на 31.07.2020 год.


Проведе се втора част на специализираното обучение на служители, във връзка с реализацията на проект "Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF)" /изтегли/

Публикувано на 10.07.2020 год.


Заповед №РД-01-04-193/16.06.2020 год. на Кмета на Община Рила, с която нарежда да бъдат спазвани следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Рила:

Считано от 22.06.2020 г. се разрешава провеждането на извънкласни занимания, в това число занимални, лятно училище, неделно училище при условията на точка 10 и съобразно указанията по точка II от Заповед №РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването. /изтегли/

Публикувано на 22.06.2020 год.


Заповед №РД-01-04-170/01.06.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно спазване на следните противоепидемични мерки на територията на община Рила, при разрешаване на посещенията в закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-аперитиви и кафе-сладкарници, считано от 01.06.2020 год. /изтегли/

Публикувано на 01.06.2020 год.

Заповед №РД-01-287/30.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 30 май 2020 до 14 юни 2020 год. /изтегли/

Публикувано на 01.06.2020 год.

УКАЗАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОПАСНОСТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С COVID-19 В БЪЛГАРИЯ (СЪГЛАСУВАНИ С МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО) /изтегли/

Публикувано на 01.06.2020 год.


Заповед №РД-01-04-169/29.05.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно организацията за възстановяване приема на деца в Общинска детска градина "Д-р Тодора Миладинова" /изтегли/

Публикувано на 29.05.2020 год.


Заповед №РД-01-04-149/14.05.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно спазване на следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Рила, считано от 14 май 2020 год. до 14 юни 2020 год. /изтегли/

Публикувано на 14.05.2020 год.

Заповед №РД-01-04-148/13.05.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно допускане на посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискванията за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват климатични инсталации /изтегли/

Публикувано на 14.05.2020 год.

Заповед №РД-01-136/11.05.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно допускане на посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито, при спазване на изискванията за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки /изтегли/

Публикувано на 14.05.2020 год. 


Заповед №РД-01-04-134/05.05.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно промяна на забраната за посещения в заведенията за обществено хранене /изтегли/

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и др.) /изтегли/

Публикувано на 05.05.2020 год.


Заповед №РД-01-04-107/12.04.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до отмяна на извънредното положение обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България /изтегли/

Публикувано на 13.04.2020 год.


Заповед №РД-01-04-106/12.04.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно организацията за функционирането на селскостопански открит пазар на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 13.04.2020 год.


Заповед №РД-01-04-100/10.04.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно организацията за функционирането на селскостопански открит пазар на територията на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 10.04.2020 год.


Община Рила стартира предоставяне услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID- 19, по Процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3". /изтегли/

Публикувано на 10.04.2020 год.


Община Рила стартира предоставяне услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID- 19, по Процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3". /изтегли/

Публикувано на 10.04.2020 год.


Заповед №РД-01-04-92/03.04.2020 год. на Кмета на Община Рила, относно временна промяна на движението на автобусите по вътрешна линия Рила - Рилски манастир, изпълнявана от превозвача "Рила Експрес" ООД гр. Рила /изтегли/

 Публикувано на 03.04.2020 год.


Съобщение от "Български пощи ЕАД", относно изплащане на пенсиите за месец април 2020 г. в пощенските станции /изтегли/

Публикувано на 01.04.2020 год.


Заповед №РД-01-169/31.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се отменя задължението на всички лица, които се намират в закрити или на открити обществени места, да носят защитна маска /изтегли/

 Публикувано на 31.03.2020 год.


Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се задължават всички лица, които се намират в закрити или на открити обществени места,  да носят защитна маска /изтегли/

Публикувано на 31.03.2020 год.


Заповед №РД-01-153/25.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове /изтегли/

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове /изтегли/

 Публикувано на 27.03.2020 год.


ОБНОВЕНО АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ДО 29.03.2020 Г. /изтегли/

Публикувано на 25.03.2020 год.


Апел на Националният Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност (CERT Bulgaria) към служителите работещи от вкъщи във връзка с указания за предпазване на информацията и устройствата си от кибер заплахи /изтегли/

Публикувано на 24.03.2020 год.


Призив към гражданите от Кмета на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 20.03.2020 год.


Заповед № РД-01-04-73/19.03.2020г. на Кмета на Община Рила, относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на Община Рила /изтегли/

 Публикувано на 19.03.2020 год.


АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ В СИЛА ОТ 17.03.2020Г. ДО 29.03.2020Г. /изтегли/


Заповед №РД-01-130/17.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, относно лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и за реда за осъществяване на контрол върху карантината /изтегли/

Публикувано на 17.03.2020 год.


КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ, САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ХОРА:

Община Рила, заявява готовност за закупуването на хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти, изписани с рецепта или рецептурна книжка на самотни, трудноподвижни и лежащо болни лица и възрастни хора без близки. Заявки може да се подават всеки ден от 09:00 до 17:00 ч. на телефони:

За гр. Рила:

0876062267 – Александра Стефанова – Управител на Дневен център за стари хора.

За с. Смочево:

0887564719 – Василка Николова – Кметски наместник на с. Смочево.

За н.м. Рилски манастир:

0887564261 – Иван Йорданов – Кметски наместник на н.м. Рилски манастир.

За с. Падала:

0887564371 – Невена Йовева – Кметски наместник на с. Падала.

За с. Пастра:

0882525858 – Румяна Михайлова – Кметски наместник на с. Пастра.

За гр. Рила от 17:00 до 9:00 часа на телефон:

0887838361 – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТТА (НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ 24 ЧАСА);

Средствата за покупките се осигуряват от лицата, които са ги заявили!

Доставките ще стават на адрес „до врата“, ще се заплаща единствено стойността на стоките. Услугата ще се предоставя във възможно най-кратък срок, по реда на постъпване на заявките.

Призоваваме лицата, които не отговарят на посочените критерии, да се въздържат от обаждания, за да не натоварват телефонните линии. Няма да се изпълняват заявки на лица, непопадащи в тези категории!

Публикувано на 17.03.2020 год.


ЛИСТОВКА - КОРОНАВИРУС (COVID-19) /изтегли/

Публикувано на 17.03.2020 год.


НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД №РД-01-04-68/16.03.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА РИЛА, ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 17.03.2020 Г. ДО 29.03.2020 Г., ПОРАДИ ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЩЕ БЪДЕ ВЪВЕДЕНА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ ПО МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ПРЕВОЗВАЧА „РИЛА ЕКСПРЕС“ООД, ГР. РИЛА, ПО СЛЕДНИТЕ ЛИНИИ:

1.       ПО МАРШРУТНОТО РАЗПИСАНИЕ РИЛА – БЛАГОЕВГРАД, ВРЕМЕННО СЕ СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ, С НАЧАЛЕН ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ АВТОСПИРКА РИЛА НА: 07:00 Ч.; 09:00 Ч.; 11:00 Ч.; 14:00 Ч.; 19:00 Ч.

2.       ПО МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ БЛАГОЕВГРАД – РИЛА, ВРЕМЕННО СЕ СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ, С НАЧАЛЕН ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ АВТОГАРА БЛАГОЕВГРАД НА: 08:00 Ч.; 10:00 Ч.; 13:00 Ч.; 18:00 Ч.; 20:00 Ч.

3.       ПО МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ РИЛА - СОФИЯ, ВРЕМЕННО СЕ СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ, С НАЧАЛЕН ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ АВТОСПИРКА РИЛА НА: 06:20 Ч.; 15:30 Ч.

4.       ПО МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ СОФИЯ – РИЛА, ВРЕМЕННО СЕ СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ, С НАЧАЛЕН ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ АВТОГАРА ОВЧА КУПЕЛ – СОФИЯ НА: 10:20 Ч.; 18:20 Ч.

5.       ПО МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ РИЛА - ДУПНИЦА, ВРЕМЕННО СЕ СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ, С НАЧАЛЕН ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ АВТОСПИРКА РИЛА НА: 08:40 Ч.

6.       ПО МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ ДУПНИЦА – РИЛА, ВРЕМЕННО СЕ СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ, С НАЧАЛЕН ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ АВТОГАРА ДУПНИЦА НА: 10:00 Ч.

7.       ПО МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ РИЛА – РИЛСКИ МАНАСТИР, ВРЕМЕННО СЕ СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ, С НАЧАЛЕН ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ АВТОСПИРКА РИЛА НА: 12:35 Ч.

8.       ПО МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ РИЛСКИ МАНАСТИР – РИЛА, ВРЕМЕННО СЕ СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ, С НАЧАЛЕН ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ РИЛСКИ МАНАСТИР НА: 15:00 Ч.

 

Заповед № РД-01-04-68/16.03.2020 год. на кмета на Община Рила относно временна организация на движение на автобусите по маршрутни разписания, изпълнявани от превозвача "Рила Експрес" ООД гр. Рила /изтегли/

 Публикувано на 17.03.2020 год.


Заповед № РД-01-127/16.03.2020 год. и Заповед № РД-01-128/16.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно временно забраняване на влизането територията на Р. България и разкриване на временни звена за граничен здравен контрол /изтегли//изтегли/


ВАЖНО!!!

 

С ОГЛЕД НА УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID – 19, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБЩИНА РИЛА ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИТЕ, ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ОТ ЛИЧНИ ПОСЕЩЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНАТА И КМЕТСТВАТА ПО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАЦИИ, СИГНАЛИ И ЗАПИТВАНИЯ, СЕ ОБРЪЩАЙТЕ ЗА КОНТАКТ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:

0889533618 – ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ - КМЕТ НА ОБЩИНА РИЛА;

0887564735 – ЛАЗАР ЧАВКОВ - ЗАМ.-КМЕТ  „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“;

0882445814 –АСЕН ГАВРИЛОВ - ЗАМ.-КМЕТ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И РАЗВИТИЕ“;

0887838361 – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТТА (НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ 24 ЧАСА);

0887564719 – ВАСИЛКА НИКОЛОВА – КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА С. СМОЧЕВО;

0887564261 – ИВАН ЙОРДАНОВ – КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА Н.М. РИЛСКИ МАНАСТИР;

0887564371 – НЕВЕНА ЙОВЕВА – КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА С. ПАДАЛА;

0882525858 – РУМЯНА МИХАЙЛОВА – КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА С. ПАСТРА.

 

БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО И СЪДЕЙСТВИЕТО!


Заповед № РД-01-04-63/15.03.2020 г. на Кмета на Община Рила, във връзка с противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19  /изтегли/

Заповед № РД-01-04-64/15.03.2020 г. на Кмета на Община Рила, във връзка с противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19 /изтегли/


Полезни съвети за това как да се предпазим от заразяване от новия коронавирус /изтегли/


Заповед № РД-01-117/08.03.2020 год. и Заповед № РД-01-118/08.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на основание провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, с цел превенция и запазване на здравето на населението по отношение спазване на мерките срещу разпространението на COVID-19;

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19 и дезинфектанти. /изтегли/


Община Рила въвежда Общата рамка за оценка (CAF) в администрацията /изтегли/

Публикувано на 07.02.2019 год.


Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г.

 

 

 

 

 

Предоставяне на информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г.

Съобщение във връзка с предоставяне на информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз.

      Община Рила уведомява всички заинтересовани лица, че съгласно  чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз, комисията и държавите членки предоставят информация относно съдържанието на настоящия регламент по подходящи начини, включително посредством европейския портал за електронно правосъдие и уебсайтовете на органите на държавите членки.  Регламентът започва да се прилага от 16.02.2019 г.

     Информация по чл. 21 от Европейската комисия по Регламент (ЕС) 2016/1191, предоставена чрез Министерство на правосъдието.

 

 Информация от Министерството  на правосъдието във връзка с Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г.

 

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

 

По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет.

 

Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:

 

-              документи от съд или съдебен служител;

 

-              административни документи;

 

-              нотариални актове;

 

-              официални удостоверения върху частни документи;

 

-              документи, издадени от дипломатически и консулски представителства .

 

Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в получер шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.

 

-          раждане

 

-          смърт

 

-          това, че лицето е живо

 

-          име

 

-          брак, брачна дееспособност и семейно положение

 

-          развод, законна раздяла или унищожаване на брака

 

-          регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство

 

-          прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство

 

-          произход или осиновяване

 

-          местоживеене и/или местопребиваване

 

-          гражданство

 

-          липса на съдебно минало

 

-          кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка

 

Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.

 

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.

 

Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие: https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=bg


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

                Община Рила, с настоящото уведомява, че във връзка с установени първични огнища на заболяването АФРИКАНСКА ЧУМА при диви свине в землищата от Община Невестино, област Кюстендил е определена инфектирана зона в радиус на 200 квадратни километра.

                На основание гореизложеното, предвид решение на Областната епизоотична комисия, обективирано в Протокол № РД-18-211/22.11.2019г., със Заповед № РД-20-311/25.11.2019г., (точка 4), Областен управител на област Кюстендил, е разпоредено следното:

Собствениците на свине, отглеждани в лични стопанства тип „заден двор“, да пристъпят към клане на всички животни в седемдневен срок от издаването на заповедта, т.е. до 02.12.2019 г. (понеделник) включително.

Общинска епизоотична комисия, при Община Рила ще проведе заседание на 27.11.2019г. от 15,00 ч.

 

За информация, на телефон 0884400944/ вътр. 84 – Старши експерт „Земеделие и гори“, както и от Ветеринарния лекар при Община Рила.

 

 


 

Информация за включване в механизма лична помощ /изтегли/ 


 

logoes

Проект: Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград

Договор №BG16M1OP002-2.004-0001-C01/17.12.2018 г.

Срок на договора: 45 месеца

Бюджет: 36 444 472,00 лв.

Основната цел на проекта е да се изгради анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци, която ще обслужва общините от РСУО–Благоевград (Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево).

 

Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подпомогне намаляване на количеството на депонираните отпадъци, насърчаване третирането, рециклирането и оползотворяването на биоразградимите отпадъци по безопасен за околната среда начин. Изграждането и въвеждането в експлоатация на анаеробната инсталация, която ще обслужва общините от РСУО-Благоевград, ще допринесат за спазване на йерархията при управление на отпадъците в региона и постигане на националните цели, заложени в действащото законодателство. 

Публикувано на 14.01.2019 год. 


 

Kаталог на туристически обекти в област Кюстендил и Североизточен район за планиране /изтегли/ 

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

               Община Рила, съобщава на гражданите и гостите на общината, че на основание чл. 21 и чл. 22, ал. 2 от Закон за защита на животните и във връзка с писмо с изх. № 677/02.10.2018г. от г-н Ангел Георгиев - Директор на РИОСВ – гр. Благоевград, при провеждане на панаири, временни пазари и/или увеселения се забранява допускането на участници, предлагащи услуги, свързани с използването на животни в нарушение на разпоредбите на закона.

 


                                                       

СЪОБЩЕНИЕ

Реставрираният и обновен храм „Св. Архангел Михаил“, гр. Рила, може да бъде разгледан всеки работен ден от понеделник до петък, след предварително заявен интерес на следните телефони:

-        0884 400 944 – Община Рила;

-        0886 898 956 – Туристически информационен център, гр. Рила, Община Рила.

                                                                                                                                                                  Община Рила

 


 

СЪОБЩЕНИЕ 

            Община Рила, уведомява собствениците на кучета, че във връзка с осъществяване на контрол върху популацията на кучетата и намаляване процента на свободно движещите се и безстопанствени животни, ще бъдат извършени проверки в частните имоти за наличието на нерегистрирани домашни любимци.

       За информация, регистрационния режим на кучетата, включва издаване на паспорт от ветеринарния лекар с поставяне на идентификационен чип, както и задължителна административна регистрация, която се извършва в община Рила.

        При установено отглеждане на нерегистрирани кучета, ще се налага глоба в размер на 50 лв. до 150 лв. или имуществена санкция в размер на 150 лв. до 300 лв. 

От община Рила

 

 


 

 Проект №  CB006.1.21.104 „да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“

Догвор за субсидия № РД-02-29-236/24.10.2016г., сключен между МРРБ и Община  Рила.

П Р О Г Р А М А

Пресконференция по проект CB006.1.21.104

Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство.

Гр. Рила, 24.07.2017г., семинарна зала на Културен дом.

1.

11:00ч.

Регистрация на участниците

2.

11:15ч.

Откриване на пресконференцията.

Георги Кабзималски-Кмет на Община Рила

3.

11:30ч.

Проект CB006.1.21.104  Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство.Основни цели, дейности и очаквани резултати. Осигурено финансиране.

Вяра Илкова- Ръководител проект.

 

4

12:00

Църква „Св.Архангел Михаил“ – културна ценност от национално значение. Основни дейности по консервация и реставрация.

Лазра Чавков- Заместник – кмет на Община Рила.

5

13:00

Въпроси и отговори.

 

Догвор за субсидия № РД-02-29-236/24.10.2016г., сключен между МРРБ и Община  Рила

Начална дата на проекта:25.10.2016г.

Продължителност: 18 месеца.

Партньори по проекта:

Община Старо Нагоричане, БЮР Македония- Возещ партньор

Община Рила, Република България-проектен партньор.

Основна цел:   Диверсификация на туристическия продукт чрез сътрудничество в граничния район.

Специфични цели:

1.   Използване на културното наследство за развитие на туризма;

2.   Обединяване на традиции и изкуство за развитие на нови възможности;

3.   Привличане на местните общности в мерките за устойчиво развитие.

Основни дейности по проекта:

1.   Създаване на туристически информационен център в Община Старо Нагоричане;;

2.   Архитектурно-строителна реставрация на църква „Св.Архангел Михаил“, гр. Рила;

3.   Местно наследство и традиции-Нека ги покажем. Рекламни и презентационни материали в Туристически информационен център, Старо Нагоричане.

4.   Популяризиране на атракции чрез използване на нови технологии. Създаване на уеб-сайт по проекта, интерактивни игри и мобилни приложения.

5.   Промоционална кампания в Община Рила. Изготвяне на информационна листовка по проекта и триезичен каталог, заснемане на видео-клип с изпълнение на дейностите по проекта, аудио запис на църковнославянски песни, в изпълнение на Църковен хор, гр. Рила, двудневен опознавателен тур с участието на туроператори, туристически фирми и гражданско общество.

  1. Промоционална кампания в Община Старо Нагоричане. Изготвяне на информационна листовка по проекта и триезичен каталог, заснемане на видео-клип с изпълнение на дейностите по проекта, двудневен опознавателен тур с участието на туроператори, туристически фирми и гражданско общество.

 

Обща стойностна проекта: 498 301,66 евро, от които:

1.        Бюджет за Община Рила: 223 679,21 евро.

2.        Бюджет за Община Пробищип: 274 622,46 евро. 

 

Проект №  CB006.1.21.104 „да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“

Догвор за субсидия № РД-02-29-236/24.10.2016г., сключен между МРРБ и Община  Рила.

 

П О К А Н А

 

Община Рила организира пресконференция по проект CB006.1.21.104 “Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство.

Проектът е финансиран по Програма за транс гранично сътрудничество между Република България и  БЮР Македония- Интерег- ИПП 2014-2020 и се изпълнява в партньорство с Община Старо Нагоричане, БЮР Македония.

Основна дейност за Община Рила е извършване на архитектурно-строителна реставрация на църква „Св.Архангел Михаил“, гр. Рила.

 

На пресконференцията ще бъдат представени основните дейности, цели и очаквани резултати по проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 24.07.2017г. от 11:00ч. в семинарната зала на Културен дом, гр. Рила.

 

 

З А П О В Я Д А Й Т Е !

 

Догвор за субсидия № РД-02-29-236/24.10.2016г., сключен между МРРБ и Община  Рила.

Начална дата на проекта:25.10.2016г.

Продължителност: 18 месеца.

Партньори по проекта:

Община Старо Нагоричане, БЮР Македония- Возещ партньор

Община Рила, Република България-проектен партньор.

Основна цел:   Диверсификация на туристическия продукт чрез сътрудничество в граничния район.

Специфични цели:

1.   Използване на културното наследство за развитие на туризма;

2.   Обединяване на традиции и изкуство за развитие на нови възможности;

3.   Привличане на местните общности в мерките за устойчиво развитие.

Основни дейности по проекта:

1.   Създаване на туристически информационен център в Община Старо Нагоричане;;

2.   Архитектурно-строителна реставрация на църква „Св.Архангел Михаил“, гр. Рила;

3.   Местно наследство и традиции-Нека ги покажем. Рекламни и презентационни материали в Туристически информационен център, Старо Нагоричане.

4.   Популяризиране на атракции чрез използване на нови технологии. Създаване на уеб-сайт по проекта, интерактивни игри и мобилни приложения.

5.   Промоционална кампания в Община Рила. Изготвяне на информационна листовка по проекта и триезичен каталог, заснемане на видео-клип с изпълнение на дейностите по проекта, аудио запис на църковнославянски песни, в изпълнение на Църковен хор, гр. Рила, двудневен опознавателен тур с участието на туроператори, туристически фирми и гражданско общество.

  1. Промоционална кампания в Община Старо Нагоричане. Изготвяне на информационна листовка по проекта и триезичен каталог, заснемане на видео-клип с изпълнение на дейностите по проекта, двудневен опознавателен тур с участието на туроператори, туристически фирми и гражданско общество.

 

Обща стойностна проекта: 498 301,66 евро, от които:

1.        Бюджет за Община Рила: 223 679,21 евро.

2.        Бюджет за Община Пробищип: 274 622,46 евро.   

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На основание чл. 6, ал. 10, т. 1  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Общинска администрация, гр. Рила  УВЕДОМЯВА всички физически и юридически лица, че е получена информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, с писмо вх. №ЗК-01-01000019/12.06.2017 г. за инвестиционно предложение:

”Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево” от г-н Атанас Станкев Камбитов, Кмет на Община Благоевград, с адрес на управление: гр. Благоевград, пл.Георги Измирлиев” №1.

 Информацията е на разположение на заинтересованите за периода от 13.06.2017 г.-до27.06.2017 г. вкл.в сградата на Община Рила, гр. Рила, пл. ”Възраждане” №1, стая на Инспектор ”Екология и опазване на природните ресурси”, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч., на интернет страницата на Община Рила и на Информационното табло на партерния етаж в сградата на Община Рила, в продължение на 14 (четиринадесет) дни.

Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на Общинска администрация, град Рила.

За повече информация: Инспектор ”Екология и опазване на природните ресурси”, телефон за връзка: 0884 400 944.

       

             /П/

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

Кмет на Община Рила

 

 


ОБЯВА    

Инициативен комитет за изграждането на войнишки паметник в гр. Рила, съвместно с Община Рила, набират средства за построяване на паметник на загиналите офицери и войници от населените места на общината по време на: 

  • Руско-турската освободителна война;
  • Сръбско-българската война;
  • Балканската война;
  • Междусъюзническата война;
  • Македоно-одринското опълчение;
  • Първата световна война;
  • Втората световна война.

отразени в Държавният военноисторически архив. 

Средствата за изграждането на паметника се набират по банкова сметка: 

СиБанк АД гр. Благоевград, офис Рила; 

гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1 

IBAN: BG18UBBS88888430055800; 

BIC : UBBSBGSF; 

Васил Атанасов – касиер на инициативния комитет.

„Без родовата и обществената памет, националното съзнание е непълно и боледува.“

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШАТА ПОДКРЕПА!

 


 

 

ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПЛАТИ ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА РИЛА ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО. ПЛАЩАНЕТО Е САМО С ЕГН ИЛИ БУЛСТАТ
Община Рила пусна нова и модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат онлайн всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.
Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ и ИЗИПЕЙ работят и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци.
Таксата за плащане през каса на ИЗИПЕЙ е минимум 1 лев и максимум 5 лева върху цялата сума за годишен данък - общо сграда, смет, автомобил и лихви, ако има такива. Таксата през ИПЕЙ е 0.40 лева за една транзакция.
По новия начин местните данъци се плащат без да се носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да се попълват каквито и да са документи. Информацията за дължимите суми излиза веднага и може да бъде платена веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в онлайн режим на плащане. ИЗИПЕЙ към момента има 2 341 офиса в цяла България. Те са с гъвкаво работно време и удобно за хората, а повечето от тях работят и в почивни, и празнични дни.
Новата услуга на автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно гражданите. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и им пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини.
Услугата е абсолютно безвъзмездна за Общината.
Тя се случи по решение на кмета г-н Георги Кабзималски. Така Рила се нареди сред общините с модерно и европейско обслужване за жителите си с по-висока събираемост от данъци и електронно предлагани услуги - евтини, бързи и лесни. Идеята на кметския екип е да продължава тази тенденция и да модернизира общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.

e-paybaner

easypay


 

 

Горе