Общинска администрация - гр. Рила, Ви кани на тържественото заседание за полагане на клетва от новоизбраните Общински съветници, Кмет на Община Рила и Кмет на кметство - с. Пастра, което ще се състои на 10.11.2023 г. (петък) от 15:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация.

Публикувано на 10.11.2023 год.


На 12.07.2023 год. (сряда) от 10:00 ч., пред сградата на Общинска администрация – гр. Рила, ще се проведе информационна кампания по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за Регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“, Административен договор за БФП №BG16M1OP002-2.004-0001-C04, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год., процедура BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“, с обща стойност на проекта 41 093 732,00 лева.

По време на информационната кампания, жителите на Общината ще бъдат подробно информирани за целите за изграждане на анаеробна инсталация, етапите на изпълнение и очакваните резултати. /изтегли/ 

Публикувано на 07.07.2023 год. 


Актуално разписание на транспортните автобусни услуги на територията на Община Рила, извършвани от „Рила експрес“ ООД – гр. Рила, „Пътнически превози“ ООД – гр. Благоевград и „Мегатранс 2009“ ЕООД – гр. Дупница /изтегли/

Публикувано на 29.06.2023 год. 


Уважаеми граждани, Фирма "РИЛА ЕКСПРЕС"ООД възстановява автобусната линия Рила - София, София - Рила. Тя ще се изпълнява ежедневно за периода от 01.07.2023 г. до 31.08.2023 г.

Маршрутното разписание е следното:

Рила - София: 06:20 ч.; 16:00 ч. (през гр. Дупница);

София - Рила: 10:20 ч.; 18:25 ч. (през гр. Дупница).

Цената на билета в едната посока ще бъде 14.00 лв.

Разписанието на автобусите на другите автобусни линии остава непроменено! Цените на билетите са както следва:

Рила - Благоевград - 3.00 лв.;             

Благоевград - Рила - 3.00 лв;

Рила - Рилски манастир - 3.00 лв.;     

Рилски манастир - Рила - 3.00 лв.;

Рила - Смочево - 2.00 лв.                     

Смочево - Рила - 2.00 лв.;

Рила - Падала - 2.00 лв.;                       

Падала - Рила - 2 лв.;

Рила - Стоб - 1.70 лв.;                           

Стоб - Рила - 1.70 лв.;

Рила - Пороминово - 2.00 лв.;             

Пороминово - Рила - 2.00 лв.;

Рила - Кочериново - 2.40 лв.;               

Кочериново - Рила - 2.40 лв.;

Рила - Бараково - 2.40 лв.;                     

Бараково - Рила - 2.40 лв.

Публикувано на 26.06.2023 год. 


Покана за участие в церемония „Откриване на обекта“ - Община Рила има удоволствието да Ви покани на официалната церемония „Откриване на обект“ по проект № BG16RFOP001-6.002-0012-C03, с наименование Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил – град Рила“, одобрен за финансиране по приоритетна ос № 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

Проектът е на стойност 1 480 047.66 лв., от които1 258 040.50   лв. финансиране от ЕС чрез ЕФРР и 222 007.16  лв. национално финансиране.

Церемонията е по повод приключване на дейностите по консервацията, реставрацията и експониране на всички части на църквата „Свети Архангел Михаил“ и СМР за цялостната и социализация, опазване и достъпност и официално откриване на обекта.

Церемонията ще се проведе на 14.06.2023 г. от 10:00 ч. в църква „Свети Архангел Михаил “гр. Рила. /изтегли/

Публикувано на 07.06.2023 год. 


На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда!

Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия, свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от цял свят, ангажирани да защитят планетата.

Темата на Световния ден на околната среда, тази година ще се съсредоточи върху решенията за замърсяването с пластмаса, в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution. /изтегли/

Публикувано на 30.05.2023 год. 


Обща информация, относно: ограничителните мерки на Европейския съюз /изтегли/

Публикувано на 28.04.2023 год. 


Покана за участие в пресконференция за представяне на проект „Грижа в дома в община Рила“, финансиран по Договор №BG05SFPR002-2.001-0022-C01 по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

На събитието ще бъдат представени основни дейности по проекта, предвидените индикатори  и очакваните резултати. Пресконференцията ще се проведе на 11.04.2023 год. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – гр. Рила, на адрес: гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1 /изтегли/

Публикувано на 06.04.2023 год. 


На 25 март /събота/ от 20:30 до 21:30 ч., ще се проведе най-мащабната глобална природозащитна инициатива „Часът на земята“. Тази година международната природозащитна организация WWF посвещава своята инициатива на опазването на дома на дивите животни. Всяка секунда по света се изсича гора с размерите на едно футболно игрище. С нея безвъзвратно губим и всички нейни обитатели, както и ползите, които би донесла на хората, ако беше запазена цяла и непокътната.

Всеки от нас индивидуално може да пази природата. Начинът по който живеем е изключително важен – можем да правим по-етични покупки, да консумираме по-малко и по-разумно, да използваме велосипеди за транспорт, за отглеждаме здравословна храна на балкона, на покрива или в градината, да възстановяваме природата там, където живеем, да използваме възобновяеми източници на енергия.

Повече информация за инициативата, може да намерите на wwf.bg/zakrilnik  

Публикувано на 23.03.2023 год. 


Световния ден на водата всяка година се отбелязва на 22 март и има за цел да привлече вниманието на хората върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Отбелязва се официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата. Световният ден на водата тази година призовава хората „Бъдете промяната, която искате да видите в света“. Позовавайки се на древна история от народа кечуа в Перу за колибри, което носи капки вода, за да потуши голям горски пожар, кампанията насърчава хората да направят всичко възможно, за да помогнат за разрешаването на кризата с водата и подобряване на санитарно-хигиенните условия. Темата на Световния ден водата, тази година е „Ускоряване на промяната: партньорство и сътрудничество“. /изтегли/

Публикувано на 14.03.2023 год.


Община Рила  уведомява всички данъкоплатци, че от 03.02.2023 г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси за текущата година.

Непроменени остават крайните срокове за  плащане на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври.

На платилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства до 2 май, се прави отстъпка от 5%.

Плащания могат да се извършват както в брой или ПОС терминал на касата на Оперативно звено „Местни приходи“, в сградата на общината и кметствата на съставните селища, така и чрез касите на „Български пощи”, „ ИЗИПЕЙ” АД или по банков път, по сметка на Община Рила:

ОББ АД– гр.Рила

BIC на банката:  UBBSBGSF       

IBAN:  BG18UBBS88888430055800

Код за вид плащане:

44 21 00 – Данък върху недвижимия имот и лихви данък недвижими имоти;

44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви данък върху превозните средства;

44 24 00 – Такса за битови отпадъци и лихви такса битови отпадъци.

Публикувано на 02.02.2023 год. 


Протокол от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД–01–04–15/27.11.2023г. на Кмета на Община Рила, във връзка с Покана изх. № ОП-02-03-2-1/19.01.2023г. на Кмета на Община Рила отправена към всички заинтересовани неправителствени организации (НПО) за участие като партньори за изпълнението на съпътстващи мерки при реализация на ОПЕРАЦИЯ: BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“, публикувана на официалната интернет страница на Община Рила – https://www.grad-rila.bg/ , в секции: „Новини“, „Обяви и съобщения“ и „Текущи проекти“ за разглеждане и извършване преценка съответствието на представените от неправителствени организации писма за изразяване на интерес за партньорство за изпълнението на съпътстващи мерки  и избор партньор в съответствие с изискванията на т. 10.2 от Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПХОМП ЕСФ+, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“/изтегли/

Публикувано на 30.01.2023 год. 


Покана за представяне на проект BGCULTURE-1.001-0021-C01 „Подобрени условия за достъп и представяне на културното наследство в Община Рила“, изпълняван по Резултат 1 „Подробно управление на културно наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места" на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. /изтегли/

Публикувано на 30.01.2023 год. 


Община Рила уведомява гражданите, че на 30.01.2023 г. (понеделник) оперативно звено „Местни приходи“, няма да работи с граждани, поради ангажираност с Годишното данъчно облагане за 2023 г.

Ще работи с граждани отново на 31.01.2023 г. (вторник), в установеното работно време от 09:00 до 17:30 часа!

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство!

Публикувано на 27.01.2023 год. 


ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с намерението на Общинска администрация на Община Рила, с административен адрес: гр. Рила, област Кюстендил, пл. „Възраждане“ № 1, тел.  0884 400 94, факс: 0705/29911, интернет адрес: www.grad-rila.bg, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , да се възползва от отворена покана за представяне на заявления за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+), Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ и в изпълнение на т. 10.2 от Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПХОМП ЕСФ+, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, с настоящото:

Отправяме покана към всички заинтересовани неправителствени организации (НПО) за участие като партньори за изпълнението на съпътстващи мерки при реализация на ОПЕРАЦИЯ: BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“, в съответствие с изискванията на чл. 19, пар. 4 от Регламент /ЕС/ 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета. За целта към настоящето съобщение прилагаме: Покана /изтегли/

Публикувано на 19.01.2023 год.

Във връзка с началото на данъчната кампания, по деклариране на доходите на физическите лица, получени през 2022 година, с цел съкращаване времето за пребиваване на клиенти в офисите, на електронната страница на Община Рила можете да намерите актуална информация, относно Кампания 2023 г. (10.01.2023 – 02.05.2023 г.) и примерни образци на изискуемите документи:

Приложение №1 – Информация за Кампания 2023 /изтегли/

Приложение №2 – Образец на „Декларация по чл. 50 ЗДДФЛ“ /изтегли/

Приложение №3 – Образец на „Платежно нареждане“ /изтегли/

Приложение №4 – Образец на „Пощенски запис за плащане към бюджета“ /изтегли/

Публикувано на 12.01.2023 год. 


Вие сте между 15 и 24 години? Искате ли да помогнете на вашата общност да се възползва от зеления преход? Кандидатствайте в EUTeens4Green!

EUTeens4Green се фокусира върху регионите, които ще бъдат най-засегнати от прехода към климатична неутралност и предоставя възможност на дейности, ръководени от младежи, да се развиват на местно ниво.

Поканата е насочена към млади хора, групи и асоциации, които искат да реализират идеи, за да се възползват от зеления преход. Младежите могат да помогнат за идентифицирането и ангажирането на социални групи, които са отрицателно засегнати от прехода към зелена икономика, като предложат дейности за подпомагане на изграждането на екологично възстановяване в техния регион и подобряване на тяхната ангажираност и мобилизация в обществото.

Младите хора са водещ глас в борбата срещу изменението на климата. Ако сте индивидуален кандидат или група хора на възраст между 15 и 24 години, интересуващи се от тази област, тази инициатива е за вас!

Организации с нестопанска цел (публични или частни) също могат да кандидатстват, стига членовете на сдружението, участващи в проекта, да са на възраст между 15 и 24 години.

Ако вашата кандидатура бъде избрана, ще получите до 10 000 евро за реализиране на вашия проект!

Кандидатствайте на https://participate.euteens4green.org/

Краен срок за кандидатстване: 9 януари 2023г.

Публикувано на 29.11.2022 год.


Съобщение във връзка с предстоящото провеждане на информационни кампании, относно: целите и ползите по проект: „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за Регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“, Административен договор за БФП №BG16M1OP002-2.004-0001-C02, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., процедура №BG16M1OP002-2-004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ с обща стойност на проекта: 36 444 472, 00 лева. /изтегли/

Публикувано на 06.10.2022 год.


Покана за участие в церемония „Първа копка“ – Община Рила има удоволствието да Ви покани на официалната церемония „Първа копка“ по проект №BG16RFOP001-6.002-0012-C02, с наименование Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил  - град Рила“, одобрен за финансиране по приоритетна ос №6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 -  2020 год.“ /изтегли/

Публикувано на 21.09.2022 год.


Покана във връзка с встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001 - 6.002-0012-C02, с наименование „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ – град Рила, одобрен за финансиране по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ /изтегли/

Публикувано на 21.09.2022 год.

Община Рила, уведомява гражданите, че  на 09.09.2022г. (петък) след 14:00ч.,  Общинска администрация, гр. Рила, няма да работи поради наложително извършване на периодична профилактика, на поддържаната вътрешна компютърна мрежа и архивиране на информационните масиви

Публикувано на 09.09.2022 год.


Община Рила, уведомява гражданите,че на 15.08.2022г. (понеделник), Общинска администрация, гр. Рила, ще работи с намален състав, което няма да повлияе върху качеството на административното обслужване.

Публикувано на 12.08.2022 год.


Програма за обучение на тема: „Предотвратяване и управление на риска от наводнения и други природни бедствия. Какво да се прави, когато се случи. Първите 10 минути.“ по проект CB007.2.31.169  „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“, което ще се проведе на 30 - 31 юли 2022 г. в Община Рила. /изтегли/

Публикувано на 28.07.2022 год.


Заповед №РД-01-04-160/27.07.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Рила, считано от 22.07.2022 год. до 22.08.2022 год. /изтегли/

Неразделна част от настоящата заповед е Заповед №РД-01-137/21.07.2022 год. на Директора на Регионална здравна инспекция – Кюстендил ведно с нейните приложения /изтегли/

Публикувано на 27.07.2022 год.


Със Заповед № РД-01-137/21.07.2022 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, считано от 22.07.2022 г. до 22.08.2022 г., се въвеждат допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Кюстендил, а именно: задължително носене на защитна маска за лице в лечебни заведения, Центрове за спешна медицинска помощ, РЗИ-Кюстендил, РЗОК-Кюстендил, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, аптеки, дрогерии и оптики, както и  спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м., от  всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на обществени места, на които има струпване на хора.

Заповед №РД-01-137/21.07.2022 год., на Директора на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Област Кюстендил, считано от 22.07.2022 год. до 22.08.2022 год. /изтегли/

Публикувано на 27.07.2022 год.


Информационно-разяснителна кампания под надслов "Да опазим реколтата от пожари!" стартира Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Кюстендил /изтегли/

Публикувано на 15.07.2022 год.


Покана за участие в обучение на тема „Предотвратяване и управление на риска от наводнения и други природни бедствия. Какво да се прави, когато се случи? Първите 10 минути.“ Обучението се провежда по проект CB007.2.31.169 „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“ /изтегли/

Заявка за участие на тема „Предотвратяване и управление на риска от наводнения и други природни бедствия. Какво да се прави, когато се случи? Първите 10 минути.“ Обучението се провежда по проект CB007.2.31.169 „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“ /изтегли/

Публикувано на 14.07.2022 год.


Покана за публична среща на тема: „Създаване на местно партньорство Рила – Бобошево – Кочериново – Невестино“ /изтегли/

Дневен ред на публичната среща за „Създаване на партньорство  Рила – Бобошево – Кочериново – Невестино“ /изтегли/

Публикувано на 22.06.2022 год.


Темата на Световния ден на околната среда през 2022 г. е „Само една планета“ с тематичен фокус „Да живеем устойчиво в хармония с природата“. Кампанията акцентира върху изменението на климата, загубата на биологичното разнообразие и замърсяването, като същевременно насърчава хората навсякъде по света да живеят в хармония с природата.

Информационни материали за тазгодишното отбелязване на Световния ден на околната среда – 5 юни /изтегли/

Публикувано на 20.05.2022 год.


Темата за Деня на Земята 2022 г. е „Инвестираме в нашата планета“

Поставя се фокус върху екологичната и социална политика, устойчивото развитие, зелените технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите и да съхранят здравето и живота на хората в световен мащаб. Акцентира се върху адаптацията към изменението на климата и начините за справяне с проблема. /изтегли//изтегли/

Практични и екологосъобразни съвети за промяна в действията и навиците във всеки ден от годината /изтегли/

Публикуване на 11.04.2022 год.


Жителите на Община Рила, които желаят да се включат в кампанията,  в подкрепа на украинските граждани, ще могат да го направят и чрез Областния координационен център, който ще синхронизира работата на местните власти и регионалните държавни органи. Могат да заявят възможност, да помогнат на бягащи от войната украински граждани, на денонощна телефонна линия за връзка- 0885939322, както и на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Областният координационен център призова да се популяризира и използва разработеният портал от Правителството https://gov.bg/bg/ukraine, който е изключително улеснен за работа.

Публикувано на 07.03.2022 год.


Община Рила, с настоящото уведомява гражданите, че в териториалния обхват на област Кюстендил, са установени първични огнища на заболяването Африканска чума при диви свине.

Със Заповед № РД-01-04-23/17.02.2022 г. на Кмета на Община Рила, са определени мерки за превенция, за недопускане поява и разпространение на Африканска чума по свинете, на територията на Община Рила

Всички случаи на болни и умрели свине, трябва да бъдат докладвани незабавно на обслужващия ветеринарен лекар и да се уведоми Областна дирекция по безопасност на храните-гр.Кюстендил на дежурни телефони: 078550630;  078550631; 078550634; 0887215236.

Заповед №РД-01-04-23/17.02.2022 год., на Кмета на Община Рила, относно: определяне на мерки за недопускане поява и разпространение на заболяването Африканска чума по свинете, на територията на Община Рила /изтегли/

 Публикувано на 17.02.2022 год.


Община Рила  уведомява всички данъкоплатци, че от 07.02.2022 г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси за текущата година.

Непроменени остават крайните срокове за  плащане на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври.

На платилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства до 30 април, се прави отстъпка от 5%.

Внасянето на местните налози може да се извърши на място в оперативно звено „Местни приходи“, в сградата на Община Рила и кметствата на съставните селища.

Плащания могат да се извършват и чрез касите на „Български пощи”, „ИЗИПЕЙ” АД или по банков път по сметка на Община Рила:

ОББ АД– гр.Рила

BIC на банката:  UBBSBGSF        

IBAN:  BG18UBBS88888430055800

Код за вид плащане:

44 21 00 – Данък върху недвижимите имот;

44 23 00 – Данък върху превозните средства;

44 24 00 – Такса за битови отпадъци.

Публикувано на 07.02.2022 год.


Община Рила уведомява гражданите, че на 02.02.2022 г. (сряда) оперативно звено „Местни приходи“, ще работи до 14:00 ч., поради ангажираност с Годишното данъчно облагане за 2022 г.

Ще работи с граждани отново на 03.02.2022 г. (четвъртък) в установеното работно време!

Публикувано на 02.02.2022 год.


Община Рила започва дейности по Проект „Съвместни мерки за зелена инфраструктура“, финансиран от ЕС чрез Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г., които включват изграждане на подпорна стена с дължина 297 м, от км 13+387 до км 13+684, дясно по течението на река Рилска.

Дейностите по строителството ще се извършват от Консорциум „Рила ГЛ 2021“ ДЗЗД.

Финансирането е в размер на 279 163.55 евро.

Публикувано на 26.01.2022 год.


Във връзка с намаляващата посещаемост и с цел превенция и контрол на заболеваемостта от остри респираторни заболявания, Кмета на Община Рила издаде заповед № РД-01-04-03/20.01.2022г., с която нарежда да бъде прекратено присъственото обучение в ОДГ „Д-р Тодора Миладинова“, гр. Рила, за периода от 24.01.2022 г. (понеделник) до 4.02.2022 г. (петък) включително.

През този период, педагогическото взаимодействие в групите за задължителна предучилищна подготовка, ще се осъществява от разстояние в електронна среда, след заповед на Министъра на образованието и науката!

Публикувано на 21.01.2022 год.


Във връзка с началото на данъчната кампания по деклариране на доходите на физическите лица, получени през 2021 година, предвид епидемичната обстановка и по-малката посещаемост в институциите и с цел съкращаване времето за пребиваване на клиенти в офисите, на електронната страница на Община Рила можете да намерите актуална информация, относно Кампания 2022 г. и примерни образци на изискуемите документи:

1.  „Приложение № 1“ - Информация Кампания 2022; /изтегли/

2.  „Приложение №2“ - Обр. „Декларация по чл.50 ЗДДФЛ“; /изтегли/

3.  „Приложение №3“ - Обр. „Платежно нареждане“; /изтегли/   

4.  „Приложение №4“ - Обр. „Пощенски запис за плащане към бюджета“. /изтегли/

Публикувано на 14.01.2022 год.


Община Рила започва изпълнението на проект за рекултивация на съществуващото  депо за неопасни битови отпадъци, разположено в местността „Момена“ в землището на град Рила  на 1,8 км южно от града. /изтегли/

Публикувано на 26.10.2021 год.


На 25.10.2021 год. от  11:00 ч. в местността „Момена“ в землището на гр. Рила ще се проведе официалната церемония „Първа копка“ по проект №BG16MIO002-2.010-0025, с наименование „Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци  - град Рила, одобрен за финансиране по приоритетна ос №2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 год.“ /изтегли/

Покана във връзка с предстояща Встъпителна пресконференция на 25.10.2021 год. по проект №BG16MIOP002-2.010-0025, с наименование „Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци – град Рила“, одобрен за финансиране по приоритетна ос №2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 год.“. Проектът е на стойност 2 923 353.84 лв., от  които 2 484 850. 76 лв. финансиране от ЕС чрез ЕФРР и 438 503.08 лв. Национално финансиране. /изтегли/

Публикувано на 20.10.2021 год.


С ОГЛЕД НА УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ОТ COVID – 19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ СЕ ВЪВЕЖДАТ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, СЧИТАНО ОТ 00:00 ЧАСА НА 13.10.2021г. ДО 00:00 ЧАСА НА 10.11.2021 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ ЗАПОВЕД №РД-01-439 ОТ 11.10.2021 г. НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ – КЮСТЕНДИЛ

Заповед №РД-01-439/11.10.2021 год., на Директора на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, относно: въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Кюстендил, считано от 00:00 часа на 13.10.2021 год. до 00:00 часа на 10.11.2021 год. /изтегли/

Публикувано на 12.10.2021 год.


Покана във връзка с предстояща Встъпителна пресконференция на 23.06.2021г. по проект: „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“, административен договор № BG16M1OP002-2.004-0001-C02, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ /изтегли/

Публикувано на 21.06.2021 год.


На 17.06.2021г. (четвъртък), ще се проведе официална церемония за откриване на обекта и заключителна пресконференция по проект: „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево", административен договор №BG16M10P002-2.002-0017-C05/23.04.2018 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. “.

Заключителна пресконференция /изтегли/

Покана за официална церемония по откриване /изтегли/

Програма за официална церемония по откриване /изтегли/

Публикувано на 15.06.2021 год.


Информация относно отбелязване на Световния ден на околната среда - 5 юли 2021 год. /изтегли/

Публикувано на 27.05.2021 год.


Министерство на здравеопазването осигурява ваксина за имунизация срещу COVID 19 на всички желаещи, свързани с туристическия бранш, с всички видове налични ваксини: иРНК и векторни  - Пфайзер, Модерна, Астра Зенека и Янсен (която е еднодозова).

За предварително записване, е необходимо да заявите желание за ваксиниране като предоставите съответните данни: три имена, ЕГН, адрес, месторабота, телефон за връзка и предпочитан вид ваксина на следните телефони:

0884400944 –централа на Община Рила;

0887564735 – Лазар Чавков – Зам.-кмет „Икономическо развитие, социална политика, хуманитарни дейности”.

Всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа!

Публикувано на 26.05.2021 год.


Уважаеми съграждани,

Във връзка с предстоящите Великденски празници, Ви уведомяваме, че Общинска администрация, няма да работи от 30 април до 6 май включително.

Ще работи с граждани на 7 и 8 май (петък и събота), с обичайното си работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Светли Великденски празници!

Община Рила

Публикувано на 28.04.2021 год. 


Заповед № РД-01-295/11.03.2021 г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Кюстендил, относно мерките, които ще бъдат предприети във връзка с противодействие на разпространението на COVID 19 на територията на област Кюстендил, предвид завишената заболеваемост, и с цел опазване живота и здравето на населението, съгласувано с държавния главен инспектор, можете да се запознаете на следния линк: /изтегли/

Публикувано на 11.03.2021 год.


Уважаеми съграждани,

Като Кмет на Община Рила, считам за свой дълг да се обърна към вас в този тежък за всички момент, в който със затаен дъх следим усложняващата се епидемиологична обстановка в страната и в родното си място.

Случаите на заразени с COVID 19, на територията и на нашата община постепенно се увеличават. Новините за заразени близки, приятели, роднини или просто познати са вече част от ежедневието ни.

По данни от Информационна система „Регистър на поставените под карантина лица“, към 10..15 ч. на 11.03.2021 г., са регистрирани 58 лица под карантина, на домашно лечение – 31 лица, диагностицирани и хоспитализирани са 10 лица.

Установени са случаи на COVID-19 на 4-ма учители от ОУ „Аверкий Попстоянов“, гр. Рила, от които 1 починал. 13 ученици от училището са поставени под карантина.

В Общинска детска градина под карантина са 7 деца, от които 1 дете е диагностицирано и хоспитализирано.

В тази връзка, се обърнах с молба до Областния кризисен щаб, да бъде взето решение за преустановяване на присъствените учебни занятия в ОУ „Аверкий Попстоянов“ и присъствения образователен процес в ОДГ „Д-р Тодора Миладинова“, и преминаване към обучение от разстояние в електронна среда на учениците, както и осъществяване на педагогическо взаимодействие в групите за задължително предучилищно образование.

Всичко, което зависи от местната власт ще бъде направено отговорно и коректно, но само и единствено с Вашата подкрепа и одобрение.

Нека бъдем отговорни, разумни и дисциплинирани, само така ще запазим собствения си живот и живота и здравето на нашите родители, роднини, приятели и познати!

Георги Кабзималски

Кмет на Община Рила

 Публикувано на 11.03.2021 год.


С цел бърза и постоянна комуникация, както и обратна връзка с жителите на община Рила, за сигнали, нарушения, предложения, жалби и други въпроси от компетенцията на Общината, се обръщайте на следните телефони:

0889/533618 - Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила;

0887/564735 - Лазар Чавков – Зам.кмет “ИРСПХД“ на Община Рила;

0882445814 –Асен Гаврилов – Зам.-кмет „УТР“ на Община Рила;

0887 564 179 – Георги Добрев – Директор на ОП „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“.

Своите писмени сигнали и предложения можете да подадете и на https://www.grad-rila.bg/signali .

Публикувано на 26.02.2021 год.


Във връзка с началото на данъчната кампания по деклариране на доходите на физическите лица, получени през 2020 година, предвид епидемичната обстановка и по-малката посещаемост в институциите и с цел съкращаване времето за пребиваване на клиенти в офисите, на електронната страница на Община Рила можете да намерите актуална информация, относно Кампания 2021 г. и примерни образци на изискуемите документи: /изтегли/

1. Обр. „Декларация по чл.50 ЗДДФЛ“ ; /изтегли/

2. Обр. „Платежно нареждане“ ; /изтегли/

3. Обр. „Пощенски запис за плащане към бюджета“ /изтегли/

Публикувано на 22.01.2021 год.


КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ, САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ХОРА:

Община Рила заявява готовност, за периода от приключване на проект „Патронажна грижа в общините Рила и Кочериново“ по Процедура № BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане – Компонент 3“, до сключване на Административен договор от Община Рила по Процедура № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“, за проект с наименование „Патронажна грижа+ в Община Рила“, по време на обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки,  за закупуване на хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти, изписани с рецепта или рецептурна книжка на самотни, трудноподвижни и лежащо болни лица и възрастни хора без близки. Заявки може да се подават всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. на телефони:

0898409486 и 0888355542 – Станислава Миладинова – Младши експерт „Европейски програми“, Община Рила.

Средствата за покупките се осигуряват от лицата, които са ги заявили!

Доставките ще стават на адрес „до врата“, ще се заплаща единствено стойността на стоките. Услугата ще се предоставя във възможно най-кратък срок, по реда на постъпване на заявките.

Призоваваме лицата, които не отговарят на посочените критерии, да се въздържат от обаждания, за да не натоварват телефонните линии. Няма да се изпълняват заявки на лица, непопадащи в тези категории!

Публикувано на 20.01.2021 год.


Във връзка с изпълнение на етап 2 на строеж: Реставрация, консервация и експониране на църква „Св. Архангел Михаил“, гр. Рила, днес, 15.12.2020 год. бе съставен Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на линия и ниво на строежа.

Обект “Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ – град Рила, е финансиран, съгласно сключен Административен договор № РД-02-37-36/22.06.2020 год., чрез  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,  процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“. /изтегли/

Публикувано на 16.12.2020 год.


На 26 август 2020 год. (сряда) в гр. Рила, ще се проведе информационна кампания, с цел популяризиране дейностите по проект №BG16M1OP002-2.002-0017 "Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево". /изтегли/

Публикувано на 25.08.2020 год.


На 05.08.2020 год. (сряда) и 26.08.2020 год. (сряда) в гр. Рила ще бъде проведена информационна кампания, заложена към дейност: "Осигуряване на информация и публичност на проекта" по проект: "Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/, за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево /изтегли/

Публикувано на 31.07.2020 год.


Проведе се втора част на специализираното обучение на служители, във връзка с реализацията на проект "Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF)" /изтегли/

Публикувано на 10.07.2020 год.


Община Рила стартира предоставяне услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID- 19, по Процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3". /изтегли/

Публикувано на 10.04.2020 год.


Община Рила стартира предоставяне услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID- 19, по Процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3". /изтегли/

Публикувано на 10.04.2020 год.


Община Рила въвежда Общата рамка за оценка (CAF) в администрацията /изтегли/

Публикувано на 07.02.2019 год.


Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г.

 

 

 

 

 

Предоставяне на информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г.

Съобщение във връзка с предоставяне на информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз.

      Община Рила уведомява всички заинтересовани лица, че съгласно  чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз, комисията и държавите членки предоставят информация относно съдържанието на настоящия регламент по подходящи начини, включително посредством европейския портал за електронно правосъдие и уебсайтовете на органите на държавите членки.  Регламентът започва да се прилага от 16.02.2019 г.

     Информация по чл. 21 от Европейската комисия по Регламент (ЕС) 2016/1191, предоставена чрез Министерство на правосъдието.

 

 Информация от Министерството  на правосъдието във връзка с Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г.

 

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

 

По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет.

 

Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:

 

-              документи от съд или съдебен служител;

 

-              административни документи;

 

-              нотариални актове;

 

-              официални удостоверения върху частни документи;

 

-              документи, издадени от дипломатически и консулски представителства .

 

Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в получер шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.

 

-          раждане

 

-          смърт

 

-          това, че лицето е живо

 

-          име

 

-          брак, брачна дееспособност и семейно положение

 

-          развод, законна раздяла или унищожаване на брака

 

-          регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство

 

-          прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство

 

-          произход или осиновяване

 

-          местоживеене и/или местопребиваване

 

-          гражданство

 

-          липса на съдебно минало

 

-          кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка

 

Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.

 

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.

 

Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие: https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=bg


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

                Община Рила, с настоящото уведомява, че във връзка с установени първични огнища на заболяването АФРИКАНСКА ЧУМА при диви свине в землищата от Община Невестино, област Кюстендил е определена инфектирана зона в радиус на 200 квадратни километра.

                На основание гореизложеното, предвид решение на Областната епизоотична комисия, обективирано в Протокол № РД-18-211/22.11.2019г., със Заповед № РД-20-311/25.11.2019г., (точка 4), Областен управител на област Кюстендил, е разпоредено следното:

Собствениците на свине, отглеждани в лични стопанства тип „заден двор“, да пристъпят към клане на всички животни в седемдневен срок от издаването на заповедта, т.е. до 02.12.2019 г. (понеделник) включително.

Общинска епизоотична комисия, при Община Рила ще проведе заседание на 27.11.2019г. от 15,00 ч.

 

За информация, на телефон 0884400944/ вътр. 84 – Старши експерт „Земеделие и гори“, както и от Ветеринарния лекар при Община Рила.

 

 


 

Информация за включване в механизма лична помощ /изтегли/ 


 

logoes

Проект: Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград

Договор №BG16M1OP002-2.004-0001-C01/17.12.2018 г.

Срок на договора: 45 месеца

Бюджет: 36 444 472,00 лв.

Основната цел на проекта е да се изгради анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци, която ще обслужва общините от РСУО–Благоевград (Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево).

 

Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подпомогне намаляване на количеството на депонираните отпадъци, насърчаване третирането, рециклирането и оползотворяването на биоразградимите отпадъци по безопасен за околната среда начин. Изграждането и въвеждането в експлоатация на анаеробната инсталация, която ще обслужва общините от РСУО-Благоевград, ще допринесат за спазване на йерархията при управление на отпадъците в региона и постигане на националните цели, заложени в действащото законодателство. 

Публикувано на 14.01.2019 год. 


 

Kаталог на туристически обекти в област Кюстендил и Североизточен район за планиране /изтегли/ 

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

               Община Рила, съобщава на гражданите и гостите на общината, че на основание чл. 21 и чл. 22, ал. 2 от Закон за защита на животните и във връзка с писмо с изх. № 677/02.10.2018г. от г-н Ангел Георгиев - Директор на РИОСВ – гр. Благоевград, при провеждане на панаири, временни пазари и/или увеселения се забранява допускането на участници, предлагащи услуги, свързани с използването на животни в нарушение на разпоредбите на закона.

 


                                                       

СЪОБЩЕНИЕ

Реставрираният и обновен храм „Св. Архангел Михаил“, гр. Рила, може да бъде разгледан всеки работен ден от понеделник до петък, след предварително заявен интерес на следните телефони:

-        0884 400 944 – Община Рила;

-        0886 898 956 – Туристически информационен център, гр. Рила, Община Рила.

                                                                                                                                                                  Община Рила

 


 

СЪОБЩЕНИЕ 

            Община Рила, уведомява собствениците на кучета, че във връзка с осъществяване на контрол върху популацията на кучетата и намаляване процента на свободно движещите се и безстопанствени животни, ще бъдат извършени проверки в частните имоти за наличието на нерегистрирани домашни любимци.

       За информация, регистрационния режим на кучетата, включва издаване на паспорт от ветеринарния лекар с поставяне на идентификационен чип, както и задължителна административна регистрация, която се извършва в община Рила.

        При установено отглеждане на нерегистрирани кучета, ще се налага глоба в размер на 50 лв. до 150 лв. или имуществена санкция в размер на 150 лв. до 300 лв. 

От община Рила

 

 


 

 Проект №  CB006.1.21.104 „да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“

Догвор за субсидия № РД-02-29-236/24.10.2016г., сключен между МРРБ и Община  Рила.

П Р О Г Р А М А

Пресконференция по проект CB006.1.21.104

Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство.

Гр. Рила, 24.07.2017г., семинарна зала на Културен дом.

1.

11:00ч.

Регистрация на участниците

2.

11:15ч.

Откриване на пресконференцията.

Георги Кабзималски-Кмет на Община Рила

3.

11:30ч.

Проект CB006.1.21.104  Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство.Основни цели, дейности и очаквани резултати. Осигурено финансиране.

Вяра Илкова- Ръководител проект.

 

4

12:00

Църква „Св.Архангел Михаил“ – културна ценност от национално значение. Основни дейности по консервация и реставрация.

Лазра Чавков- Заместник – кмет на Община Рила.

5

13:00

Въпроси и отговори.

 

Догвор за субсидия № РД-02-29-236/24.10.2016г., сключен между МРРБ и Община  Рила

Начална дата на проекта:25.10.2016г.

Продължителност: 18 месеца.

Партньори по проекта:

Община Старо Нагоричане, БЮР Македония- Возещ партньор

Община Рила, Република България-проектен партньор.

Основна цел:   Диверсификация на туристическия продукт чрез сътрудничество в граничния район.

Специфични цели:

1.   Използване на културното наследство за развитие на туризма;

2.   Обединяване на традиции и изкуство за развитие на нови възможности;

3.   Привличане на местните общности в мерките за устойчиво развитие.

Основни дейности по проекта:

1.   Създаване на туристически информационен център в Община Старо Нагоричане;;

2.   Архитектурно-строителна реставрация на църква „Св.Архангел Михаил“, гр. Рила;

3.   Местно наследство и традиции-Нека ги покажем. Рекламни и презентационни материали в Туристически информационен център, Старо Нагоричане.

4.   Популяризиране на атракции чрез използване на нови технологии. Създаване на уеб-сайт по проекта, интерактивни игри и мобилни приложения.

5.   Промоционална кампания в Община Рила. Изготвяне на информационна листовка по проекта и триезичен каталог, заснемане на видео-клип с изпълнение на дейностите по проекта, аудио запис на църковнославянски песни, в изпълнение на Църковен хор, гр. Рила, двудневен опознавателен тур с участието на туроператори, туристически фирми и гражданско общество.

  1. Промоционална кампания в Община Старо Нагоричане. Изготвяне на информационна листовка по проекта и триезичен каталог, заснемане на видео-клип с изпълнение на дейностите по проекта, двудневен опознавателен тур с участието на туроператори, туристически фирми и гражданско общество.

 

Обща стойностна проекта: 498 301,66 евро, от които:

1.        Бюджет за Община Рила: 223 679,21 евро.

2.        Бюджет за Община Пробищип: 274 622,46 евро. 

 

Проект №  CB006.1.21.104 „да построим моста на туризма-смесица от общо наследство“

Догвор за субсидия № РД-02-29-236/24.10.2016г., сключен между МРРБ и Община  Рила.

 

П О К А Н А

 

Община Рила организира пресконференция по проект CB006.1.21.104 “Да построим моста на туризма-смесица от общо наследство.

Проектът е финансиран по Програма за транс гранично сътрудничество между Република България и  БЮР Македония- Интерег- ИПП 2014-2020 и се изпълнява в партньорство с Община Старо Нагоричане, БЮР Македония.

Основна дейност за Община Рила е извършване на архитектурно-строителна реставрация на църква „Св.Архангел Михаил“, гр. Рила.

 

На пресконференцията ще бъдат представени основните дейности, цели и очаквани резултати по проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 24.07.2017г. от 11:00ч. в семинарната зала на Културен дом, гр. Рила.

 

 

З А П О В Я Д А Й Т Е !

 

Догвор за субсидия № РД-02-29-236/24.10.2016г., сключен между МРРБ и Община  Рила.

Начална дата на проекта:25.10.2016г.

Продължителност: 18 месеца.

Партньори по проекта:

Община Старо Нагоричане, БЮР Македония- Возещ партньор

Община Рила, Република България-проектен партньор.

Основна цел:   Диверсификация на туристическия продукт чрез сътрудничество в граничния район.

Специфични цели:

1.   Използване на културното наследство за развитие на туризма;

2.   Обединяване на традиции и изкуство за развитие на нови възможности;

3.   Привличане на местните общности в мерките за устойчиво развитие.

Основни дейности по проекта:

1.   Създаване на туристически информационен център в Община Старо Нагоричане;;

2.   Архитектурно-строителна реставрация на църква „Св.Архангел Михаил“, гр. Рила;

3.   Местно наследство и традиции-Нека ги покажем. Рекламни и презентационни материали в Туристически информационен център, Старо Нагоричане.

4.   Популяризиране на атракции чрез използване на нови технологии. Създаване на уеб-сайт по проекта, интерактивни игри и мобилни приложения.

5.   Промоционална кампания в Община Рила. Изготвяне на информационна листовка по проекта и триезичен каталог, заснемане на видео-клип с изпълнение на дейностите по проекта, аудио запис на църковнославянски песни, в изпълнение на Църковен хор, гр. Рила, двудневен опознавателен тур с участието на туроператори, туристически фирми и гражданско общество.

  1. Промоционална кампания в Община Старо Нагоричане. Изготвяне на информационна листовка по проекта и триезичен каталог, заснемане на видео-клип с изпълнение на дейностите по проекта, двудневен опознавателен тур с участието на туроператори, туристически фирми и гражданско общество.

 

Обща стойностна проекта: 498 301,66 евро, от които:

1.        Бюджет за Община Рила: 223 679,21 евро.

2.        Бюджет за Община Пробищип: 274 622,46 евро.   

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На основание чл. 6, ал. 10, т. 1  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Общинска администрация, гр. Рила  УВЕДОМЯВА всички физически и юридически лица, че е получена информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, с писмо вх. №ЗК-01-01000019/12.06.2017 г. за инвестиционно предложение:

”Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево” от г-н Атанас Станкев Камбитов, Кмет на Община Благоевград, с адрес на управление: гр. Благоевград, пл.Георги Измирлиев” №1.

 Информацията е на разположение на заинтересованите за периода от 13.06.2017 г.-до27.06.2017 г. вкл.в сградата на Община Рила, гр. Рила, пл. ”Възраждане” №1, стая на Инспектор ”Екология и опазване на природните ресурси”, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.30 ч., на интернет страницата на Община Рила и на Информационното табло на партерния етаж в сградата на Община Рила, в продължение на 14 (четиринадесет) дни.

Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на Общинска администрация, град Рила.

За повече информация: Инспектор ”Екология и опазване на природните ресурси”, телефон за връзка: 0884 400 944.

       

             /П/

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

Кмет на Община Рила

 

 


ОБЯВА    

Инициативен комитет за изграждането на войнишки паметник в гр. Рила, съвместно с Община Рила, набират средства за построяване на паметник на загиналите офицери и войници от населените места на общината по време на: 

  • Руско-турската освободителна война;
  • Сръбско-българската война;
  • Балканската война;
  • Междусъюзническата война;
  • Македоно-одринското опълчение;
  • Първата световна война;
  • Втората световна война.

отразени в Държавният военноисторически архив. 

Средствата за изграждането на паметника се набират по банкова сметка: 

СиБанк АД гр. Благоевград, офис Рила; 

гр. Рила, пл. "Възраждане" № 1 

IBAN: BG18UBBS88888430055800; 

BIC : UBBSBGSF; 

Васил Атанасов – касиер на инициативния комитет.

„Без родовата и обществената памет, националното съзнание е непълно и боледува.“

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШАТА ПОДКРЕПА!

 


 

 

ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПЛАТИ ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА РИЛА ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО. ПЛАЩАНЕТО Е САМО С ЕГН ИЛИ БУЛСТАТ
Община Рила пусна нова и модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат онлайн всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.
Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ и ИЗИПЕЙ работят и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци.
Таксата за плащане през каса на ИЗИПЕЙ е минимум 1 лев и максимум 5 лева върху цялата сума за годишен данък - общо сграда, смет, автомобил и лихви, ако има такива. Таксата през ИПЕЙ е 0.40 лева за една транзакция.
По новия начин местните данъци се плащат без да се носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да се попълват каквито и да са документи. Информацията за дължимите суми излиза веднага и може да бъде платена веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в онлайн режим на плащане. ИЗИПЕЙ към момента има 2 341 офиса в цяла България. Те са с гъвкаво работно време и удобно за хората, а повечето от тях работят и в почивни, и празнични дни.
Новата услуга на автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно гражданите. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и им пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини.
Услугата е абсолютно безвъзмездна за Общината.
Тя се случи по решение на кмета г-н Георги Кабзималски. Така Рила се нареди сред общините с модерно и европейско обслужване за жителите си с по-висока събираемост от данъци и електронно предлагани услуги - евтини, бързи и лесни. Идеята на кметския екип е да продължава тази тенденция и да модернизира общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.

e-paybaner

easypay


 

 

Няма снимки
manatarki_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе