ПРОГРАМА ФАР 2005/017-456.02.“ДОБРОСЪСЕДСТВО”

България - Македония

BG 2005/017-456.02.007

“Регион на традиции-към по-устойчиво трансгранично развитие между

общините Рила и Кочани”

http://www.culturalcenter-rila-kocani.eu/

Няма снимки
H2O8_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе