Местоположение

Община Рила е разположена в Западна България, в югоизточната част на Кюстендилска област. Територията й заема част от средна и югозападна Рила планина и нейните подножия.

Общината заема площ от 361 кв.км.karta

Община Рила води началото си от 1883 година като селска община със сътавни селища Рила, Бозовая, Пастра и Падала, Рилски манастир.

От 1978 година град Рила е обявен за седалище на Рилска  община. Административен център на общината е град Рила, в състава на общината са включени и останалите населени места - с. Падала, с. Смочево, с. Пастра, и населено място Рилски манастир.

На Изток общината граничи с общините Самоков и Белица, на Запад с общините Кочериново и Бобошево, на Север с общините Дупница и Самоков, на Юг с общините Благоевград и Разлог.

Население
Населението на Община Рила наброява   3619  души.

Релеф

Релефът на общината е с подчертано планински характер. Средната надморска височина на населените места в общината е: гр. Рила – 520 м.; с. Смочево – 550 м.; с. Пастра- 803 м.; с. Падала -910 м. и населено място Рилски манастир – 1 147 м.

Община Рила попада в планинската и  преходно – планинската климатична област, което обуславя преходноконтиненталния климат с планинско влияние. Основен фактор за формиране на климата е надморската височина.
Попадайки изцяло в Западно-Беломорския водосборен басейн, водите на територията на общината се оттичат в басейна на р. Струма. Основна водосборна артерия на територията на Община Рила е р. Рилска, която извира от Рибните езера  и е с обща дължина 51 километра.
ezera

Няма снимки
H2O8_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе