Читалище „Иван Рилски“ с. Пастра е създадено на 19.02.1928г. 40 души от делото учредяват читалище, а на първото редовно събрание на 26.02.1928 г. , се приема устава на селото. На 18. 03.1928 г. избраните в първото заседание членове на Настоятелството определят с тайно гласуване следното ръководство на читалището:

Председател- Георги Д. Ханджиев, подпредседател – Владимир  Ст. Иванов – ел. техник във БЕЦ- Пастра, започнал воденето на летописната книга , секретар – Георги Хр. Воденичарски, касиер- Стоян Хр. Ганчев, библиотекар- Василка Мичкова- учителка.

С утвърждението на устава на 10.06.1928 г. се узаконява съществуването на читалището в с. Пастра, а целите му са:

Задоволяване потребностите на жителите от развитие и обогатяване на културния живот, запазване обичайте и традициите, възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.

 От 1928 г. до 1944 г. името на читалището е „Иван Рилски“, след 1944г. носи името „Гео Милев“. През 2008 година когато се чества 80- години от съществуването на читалището се преименува на „св. Иван Рилски 1928“. В началото дейността му е крайно увеличена поради липсата на каквито и да било средства. На 1 октомври същата година е открита читалня благодарение на предоставените книги и библиотечен шкаф от управата на Рилската света обител. Настоятелството организира с ентусиазъм и всеотдайност, вечеринки театрални постановки за набиране на средства , предметна лотария и сказки. 

Първоначално читалището се е помещавало в частни къщи : Анибаловата , Вельовската

През 1978 г.  на мястото където е било училището се преустройва за помещение на читалището. Кмет на селото е била Златка Джувалова. Заедно с Екатерина Кирячко отиват в гр. Рила при тогавашния кмет г-н Иванов с молба да не се разрушава училището, а да се преустрои на читалище. И днес читалището се помещава в тази сграда. Дейност на читалището през 2003 година:  Читалище „ Гео Милев“ чества празниците: Коледа – коледното тържество се осъществява с помощта на спонсори , участват деца от ОДЗ“ Тодора Миладинова“, гр. Рила . „Бабин ден“- извършва се ритуала „Поливане“; 8-ми март- Международен ден на жената, „Великден“- боядисване на яйцата на велики четвъртък с децата от ОДЗ“ Тодора Миладинова“гр. Рила, 22 април- Ден на земята, традиционният курбан на селото „Илинден“; Ден на пенсионера много екскурзии в страната и чужбина.  Съвместни срещи на трите села от Община Рила – с.Смочево, с. Пастра и с. Падала.


Културни инициятиви и мероприятия за народно читалище "Св. Иван Рилски 1928" за периода 2003-2012г. /свали/

Дарени предмети за периода 2003-2012г. /списък/

Организационна структура /тук/

Хората, дарили книги на библиотеката при читалището /списък/

Хората, участвали дейно в управлението на читалището /списък/


Фотогалерия:

 

 

 

 

Няма снимки
RM16_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе