Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Рила /изтегли/


„Регистър на спортните обекти – общинска собственост, на територията на Община Рила“, създаден със Заповед № РД-01-04-16/07.02.2022г. на Кмета на Община Рила /изтегли/

Публикувано на 08.02.2022 год.


Регистър на категоризираните туристически обекти /изтегли/

Няма снимки
babinska_mahala2_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе