В изпълнение на дейностите по Проект с наименование „Съвременни пред портата на духовността“ (Изграждане на съоръжения за планинско колоездене и планеризъм) финансиран съгласно Договор № 10/313/00204 от 27.11.2012г, сключен между Община Рила и Държавен фонд земеделие“ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от ПРСР за периода 2007-2013, подкрепена от ЕЗФРСР, Община Рила е изградила трасе за планинско колоездене и площадка за делтапланеризъм. Извършена е доставка и монтаж на оборудване и съоръжения по трасето. В резултат са на разположение десет броя велосипеди за планинско колоездене, включително специализирано оборудване (екипировка) тип планински байк за възрастни, пет броя велосипеди за планинско колоездене, включително специализирано оборудване (екипировка), тип планински байк за деца. Предоставени са и един брой моторен парапланер, включително специализирано оборудване (екипировка), тип моторен парапланер и два броя парапланери, включително специализирано оборудване (екипировка), тип тандемен.

Няма снимки
zima4_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе