Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

 

1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за кадастъра и имотния регистър - §4, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, §1, т. 10 от ДР на ЗКИР.

2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          искане за подаване на документи по електронен път и ползване на електронни услуги, подписано с електронен подпис

-          пълномощно – сканирано, нотариално заверено.

-          документ за платена такса – сканирано платежно нареждане или квитанция.

3.Срок за изпълнение на услугата - 3 дн

4.Дължима такса - 10,00 лв.

 

Банкова сметка:

Банка: СИБАНК АД, клон Кюстендил, офис Рила

IBAN: BG32BUIB78378430055800        

BIC:  BUIBBGSF

код за вид плащане: 448001/такса за технически услуги/

тип на документ на бюджетно плащане: 9 /други/


 

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

 

1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за гражданската регистрация - чл. 96 и 99, във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т. 1.                                                                                                                                                                                                                  

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8.

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 23 и чл. 25

2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          искане за подаване на документи по електронен път и ползване на електронни услуги, подписано с електронен подпис

-          пълномощно – сканирано, нотариално заверено.

-          документ за платена такса – сканирано платежно нареждане или квитанция.

3.Срок за изпълнение на услугата – 3 дни

4.Дължима такса – 3,00 лв.

 

Банкова сметка:

Банка: СИБАНК АД, клон Кюстендил, офис Рила

IBAN: BG32BUIB78378430055800        

BIC:  BUIBBGSF

код за вид плащане: 448007/такса за административни услуги/

тип на документ на бюджетно плащане: 9 /други/


 

 

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

 

1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и 98, във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т. 1.                                                                                                                                                                         

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8.

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 22 и чл. 24

2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          искане за подаване на документи по електронен път и ползване на електронни услуги, подписано с електронен подпис.

-          пълномощно – сканирано, нотариално заверено.

-          документ за платена такса – сканирано платежно нареждане или квитанция.

3.Срок за изпълнение на услугата – 3 дни

4.Дължима такса – 3,00 лв.

 

Банкова сметка:

Банка: СИБАНК АД, клон Кюстендил, офис Рила

IBAN: BG32BUIB78378430055800        

BIC:  BUIBBGSF

код за вид плащане: 448001/такса за технически услуги/

тип на документ на бюджетно плащане: 9 /други/


 

 

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

 

1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т. 1.                                                                                                                                                                                                                  

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12.

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          искане за подаване на документи по електронен път и ползване на електронни услуги, подписано с електронен подпис.

-          пълномощно – сканирано, нотариално заверено.

-          документ за платена такса – сканирано платежно нареждане или квитанция.

3.Срок за изпълнение на услугата -3 дни.

4.Дължима такса – 3,00 лв.

 

Банкова сметка:

Банка: СИБАНК АД, клон Кюстендил, офис Рила

IBAN: BG32BUIB78378430055800        

BIC:  BUIBBGSF

код за вид плащане: 448007/такса за административни услуги/

тип на документ на бюджетно плащане: 9 /други/


 

 

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за гражданската регистрация - чл. 24, във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т. 1.                                                                                                                                                                                                                  

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12.

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          искане за подаване на документи по електронен път и ползване на електронни услуги, подписано с електронен подпис.

-          пълномощно – сканирано, нотариално заверено.

-          документ за платена такса – сканирано платежно нареждане или квитанция.

3.Срок за изпълнение на услугата – 3 дни.

4.Дължима такса – 3,00 лв.

 

Банкова сметка:

Банка: СИБАНК АД, клон Кюстендил, офис Рила

IBAN: BG32BUIB78378430055800        

BIC:  BUIBBGSF

код за вид плащане: 448007/такса за административни услуги/

тип на документ на бюджетно плащане: 9 /други/


 

 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения услугата е достъпна само за физически лица

 

1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Данъчно осигурителен процесуален кодекс  - чл. 87, ал.6, във връзка с чл.4, ал.1 и ал.3, чл.9а, ал.1 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси.                                                                                                      

2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронни услуги, подписано с електронен подпис

-          пълномощно – сканирано, нотариално заверено.

-          документ за платена такса – сканирано платежно нареждане или квитанция.

3.Срок за изпълнение на услугата – 3 дни

4.Дължима такса – 5,00 лв.

 

Банкова сметка:

Банка: СИБАНК АД, клон Кюстендил, офис Рила

IBAN: BG32BUIB78378430055800        

BIC:  BUIBBGSF

код за вид плащане: 448007/такса за административни услуги/

тип на документ на бюджетно плащане: 9 /други/


 

Удостоверение за декларирани данни

  • 1.Нормативна уредба по предоставяне на административната услугата:

Закон за местите данъци и такси  - чл. 115.

 2.Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

-          заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронни услуги, подписано с електронен подпис.

-          пълномощно – сканирано, нотариално заверено.

-          документ за платена такса – сканирано платежно нареждане или квитанция.

3.Срок за изпълнение на услугата – 3 дни.

4.Дължима такса – 5,00 лв.

 

Банкова сметка:

Банка: СИБАНК АД, клон Кюстендил, офис Рила

IBAN: BG32BUIB78378430055800        

BIC:  BUIBBGSF

код за вид плащане: 448007/такса за административни услуги/

тип на документ на бюджетно плащане: 9 /други/


 

 

Няма снимки
RM19_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе