Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Закона за електронно управление (ЗЕУ) електронни административни услуги, са обществени услуги които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства. Същите се предоставят на гражданите и организациите от страна на административните органи, на които е възложено осъществяването на публични функции.

При осъществяване на административното обслужване потребителите контактуват с администрацията чрез Центъра за административното обслужване, с местоположение на партерния  етаж в административната сграда на Община Рила с адрес гр.Рила, пл.“Възраждане“ №1,  с осигурен удобен и лесен достъп за хора с увреждания.

Потребителят   може да получи информация за предоставяната услуга на телефон, чрез централа 0884400944, консултация и помощ за необходимите действия, които трябва да предприеме за получаване на услугата, както и чрез публикуваната информация за всяка услуга с правното основание, срока за предоставяне и образец на заявлението на официалната интернет адрес: www.grad-rila.bg Община Рила , на място Центъра за административно обслужване и на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.    

 

На основание изискванията на ЗЕУ, Общинска администрация Рила, уведомява всички заинтересовани лица, че електронните административни услуги се предоставят по достъпен начин чрез Портала на електронното управление, поддържан от Министерство на електронното управление с квалифициран електронен подпис (КЕП), включително за лица с увреждания, със съответните технически стъпки по предоставянето на услугата.

 

Портал на електронното управление за достъп до електронни административни услуги - Egov.bg

Система за сигурно електронно връчване - edelivery.egov.bg

Портал за електронни плащания - pay.egov.bg

 

За използване функционалността на Порталът, потребителите (граждани и/или организации) е необходимо да използват/притежават:

1. Регистрация на физическо лице с ПИК на НОИ; Регистрация на физическо лице с КЕП; Регистрация на физическо лице с ПИК на НАП;

2. Профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ;

3. Профил в СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ;

4. Инсталирана програма Acrobat Reader или еквивалент.

На Портал на електронното управление за достъп до електронни административни услуги - Egov.bg , са публикувани всички необходими разяснения и указания за ползването на неговите функции.

Потребителите отговарящи на посочените условия, могат да се възползват от ползването на предоставените от страна на Община  Рила електронни услуги.

За заявяването на избраната услуга заявителите/ползвателите е необходимо:

1. Да изтеглят заявлението/ята на избраната от тях услуга/и;

2. Да съхранят файла/овете по т. 1;

3. Да отворят формата от съхраненият/те файл/ове по т. 2 с Adobe Reader;

4. Да попълнят всички изискуеми полета във формата;

5. Да натиснат бутон „Приключи“, след попълване на полето „Дата“;

6. Да подпишат електронно формата;

7. Да съхранят попълнената форма.

8. Да укажете начина на получаване на услугата :

8.1.на електронен адрес, съгласно ЗЕУ;

8.2.в профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване, като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление;

8.3. на посочения от заявителя адрес;

8.4.на гише.

9.Да добавите съпътстващите/изискуеми/ документи в електронен вид, приложени към заявяваната услуга.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Общинска администрация – гр. Рила.

Резултат :

·         Получавате входящ номер на заявената  услуга, с потвърждение до заявителя за получаването.

·         Имате достъп до всички подадени и подписани документи, както и до текущото състояние на предоставяната услуга.

·         Имате възможност за информираност по отношение движението на преписката.

·         Получавате крайния резултат от услугата по посочения от Вас начин.

 

Вашите документи трябва да отговарят на следните условия:

·         Електронното заявление да е попълнено на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.

·         Прилаганите документи да не съдържат криптиран текст.

 

Забележка: Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди извършването му. Плащането може да се извърши по всички възможни начини. Банковите сметки и кодовете за плащане, срока за предоставяне на всяка е-услуга са посочени в описанието на услугата.

Доброволно предоставените данни от потребителите на този сайт данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се ползват само за целите, за които са предоставени. 

Няма снимки
RE32_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе