Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Договори за обществени поръчки, сключени по реда на чл.14, ал.4 (публични покани) и ал.5 от ЗОП

 

Договор №3/14.01.2013г.

Договор за възлагане на услуга №12/04.02.2013г.

Договор №13/08.02.2013г.

Договор №14/08.02.2013г.

Договор за услуга №16/28.02.2013г.

Договор за доставка №24/11.03.2013г.

Договор за услуга №25/23.03.2013г.

Договор за услуга №26/28.03.2013г.

Договор за доставка №27/28.03.2013г.

Договор №28/28.03.2013г.

Договор за услуга №47/27.05.2013г.

Договор за банков кредит №80/26.06.2013г.

Договор за услуга №84/12.07.2013г.

Договор за извършване на авторски надзор №85/12.07.2013г.

Договор за възлагане на услуга №90/18.07.2013г.

Договор №95/05.08.2013г.

Договор №96/23.08.2013г.

Договор №97/02.09.2013г.

Договор №115/02.10.2013г.

Договор за услуга №117/29.10.2013г.

Договор за доставка на канцеларски материали и консумативи №106/02.09.2013г.

Договор за обществена поръчка за услуга №107/05.09.2013г.

Договор за обществена поръчка за услуга №108/05.09.2013г.

Договор за обществена поръчка за услуга №109/09.09.2013г.

Договор за доставка на дизелово гориво №121/15.11.2013г.

Договор за независим финансов одит №126/26.11.2013г.

Договор за зимно поддържане и снегопочистване №129/06.12.2013г.

Договор за обществена поръчка за услуга №149/19.12.2013г.

 

 

 

Горе