1997 – Информация за услуга – Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес /изтегли/

1997 – Искане на издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2000 – Информация за услуга – Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние /изтегли/

2000 – Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние /изтегли/

2016 – Информация за услуга – Издаване на удостоверение за наследници /изтегли/

2016 – Искане за издаване на удостоверение за наследници /изтегли/

2033 – Информация за услуга – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2033 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2034 – Информация за услуга – Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път /изтегли/

2034 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2037 – Информация за услуга – Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат /изтегли/

2037 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2038 – Информация за услуга – Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) /изтегли/

2038 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2052 – Информация за услуга – Издаване на удостоверение за раждане – оригинал /изтегли/

2052 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2056 – Информация за услуга – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2056 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2057 –  Информация  за услуга – Издаване на удостоверение за родените от майката деца /изтегли/

2057 – Искане за издаване на удостоверение въз основа регистъра на населението /изтегли/

2073 – Информация за услуга – Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България /изтегли/

2073 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2075 – Информация за услуга – Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца /изтегли/

2075 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2076 – Информация за услуга – Издаване на удостоверение за раждане – дубликат /изтегли/

2076 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2079 – Информация за услуга – Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес /изтегли/

2079 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2092 –  Информация за услуга – Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена /изтегли/

2092 – Искане за издаване на удостоверение за наследници въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2104 – Информация за услуга – Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година /изтегли/

2104 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2107 – Информация за услуга – Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес /изтегли/

2107 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2109 – Информация за услуга – Издаване на удостоверение за семейно положение /изтегли/

2109 – Искане на издаване на удостоверение въз основа регистъра на населението /изтегли/

2138 – Информация за услуга – Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението /изтегли/

2138 – Искане на издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

1999 – информация за услуга – Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал /изтегли/

1999 – заявление /изтегли/

2017 – информация за услуга – Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина /изтегли/

2017 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2019 – информация за услуга – Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път /изтегли/

2020 – информация за услуга – Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението /изтегли/

2020 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2033 – информация за услуга – Възстановяване или промяна на име /изтегли/

2033 – Заявление/молба (по чл. 19а и § 17 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 55 от 2015 г.)/по § 1б от ПЗР от Закона за гражданската регистрация) /изтегли/

2036 – информация за услуга – Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки /изтегли/

2036 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтегли/

2056 – информация за услуга – Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година /изтегли/

2056 – Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението /изтгели/

 

Заявление за ползване на гробно място /изтегли/

 


 

 

Няма снимки
H2O8_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе