Във връзка с реализацията на проекта РАЗБИРАЕМА БЪЛГАРИЯ 

Протоколно решение на Министерския съвет на Р България от май 2006 г. за одобряване на резултатите от проекта и за възлагане на съответните задължения на органите на изпълнителната власт

Изменения в Правилника за издаване на българските документи за самоличност от септември 2006 г., които създават улеснена процедура при привеждане на личните, бащините и фамилните имена на българските граждани в съответствие с правилата за транслитериране

Наредба № 3 от 26 октомври 2006 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за транслитерация на българските географски имена с латински букви

Меморандум за транслитериране на собствените имена в публичното пространство на София от май 2007 г., подписан от Н. Василев – министър на държавната администрация и административната реформа, Б. Борисов – кмет на София, проф. В. Райнов, д.б.н. – директор на Института за български език при БАН

Създаване на нов Административен атлас на България, съобразен с правилата за транслитериране на българските собствени имена и предоставен на всички областни и общински администрации

Провеждане на срещи през 2008 г. с общинските управи в цялата страна

Постоянно сътрудничество с офиса на Европейската комисия в България за утвърждаване на правилата за транслитериране на българските собствени имена сред институциите на Европейския съюз

Няма снимки
RM16_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе