Предложение относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища. /изтегли/ 


Предложение относно: Допълнение на Наредба за организация и безопасност на автомобилното движение на територията на Община Рила /изтегли/ 


 

Предложение относно: Допълнение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Рила /изтегли/


 Предложение относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Рила /изтегли/

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за административните актове /изтегли/

Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за административните работи /изтегли/


Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на Община Рила /изтегли/


Проект на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Рила и заиздаването на общински гаранции /изтегли/


 

Горе