Административни услуги "Земеделие и гори" при Община Рила /изтегли/

Бланки на заявления:

Приложение 1 - Свидетелство за собственост при продажба на едър добитък /линк/

Приложение 2 - Удостоверение за собственост на земеделска земя от Емлячен регистър /линк/

Приложение 3 - Разрешително за отсичане и изкореняване до 5 (пет) броя дървета и до 1 (един) дка лозя в селскостопански земи / Разрешително за транспортиране на добитата дървесина и издаване на превозен билет / Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горски фонд /линк/

Приложение  3 - Разрешително за отсичане и изкореняване над 5 (пет) броя дървета и над 1 (един) дка лозя в селскостопански земи / Разрешително за транспортиране на добитата дървесина и издаване на превозен билет / Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горски фонд /линк/

Приложение 4- Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии /линк/ 

 

Горе