Структура (Органиграма на организационно - управленската структура на Общинска администрация - гр. Рила)  /изтегли/ 


Указател на служителите в Общинска администрация - гр. Рила /изтегли/


Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – част II: ИНТЕРЕСИ /изтегли/

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /декларация за несъвместимост/ - Приложение №1, Приложение №3 и Приложение №4 /изтегли/


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, във връзка с §2, ал. 1, т. 1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /изтегли/

Публикувано на 14.06.2023 год. 


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

            На 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) влиза в сила нов Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан по-долу за краткост Общ регламент за защита на данните .../изтегли пълния текст/ 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА РИЛА /изтегли/

ВЪЗРАЖЕНИЕ  СРЕЩУ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ /изтегли/ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ /изтегли/ 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА РИЛА /изтегли/ 

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

ОБЩИНА РИЛА

АДРЕС: ГР.РИЛА, ПЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1

ЕЛ.ПОЩА:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

 

Длъжностно лице по защита на данните:

Василка Войнова, тел.0887/564 238,

ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Няма снимки
KOST78_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе