Предложение № РД-02-16-38/08.03.2024 /изтегли/

Предложение № РД-02-16-37/08.03.2024 /изтегли/

Предложение относно Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2024-2027 г. /изтегли/

Покана относно: Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Рила за периода 2024-2027 г /изтегли/


ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА РИЛА

МАНДАТ 2023 - 2027 Г. 

 

 

Покана за заседание на Общински съвет на 19.02.2024г. /изтегли/

Покана за съвместно заседание на Правна, Икономическа и Социална комисия към Общински съвет 19.02.2024г. /изтегли/

Предложения към заседание на Общински съвет на 19.02.2024г. /изтегли/


 

Дневен ред на заседанието на Правна комисия към Общински съвет на 23.01.2024г. /изтегли/

Дневен ред на заседанието на Икономическа комисия към Общински съвет на 23.01.2024г. /изтегли/

Покана за заседание на Общински съвет на 25.01.2024г. /изтегли/

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дневен ред за заседанието на Общински съвет, което ще се проведе на 06.12.2023 год. /сряда/ от 10:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация – град Рила /изтегли/

Дневен ред за заседанието на Общински съвет, което ще се проведе на 20.11.2023 год. /понеделник/ от 10:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация – град Рила /изтегли/

Дневен ред за заседанието на Общински съвет, което ще се проведе на 14.11.2023 год. /вторник/ от 16:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация – град Рила /изтегли/

Няма снимки
zima4_new.jpg
opak

rila tur info

 ------------------------------------------------

 Модерен частен дом за възрастни хора - град Рила

dsh_ivan_rilski@abv.bg

+359 888 56 34 87

dsh ivan rilski1

Горе